Foreningen Norden løftes frem fra Norges viktigste talerstol

Foreningen Nordens arbeid blir viktigere i årene fremover, sa presidenten i Nordisk råd, Jorodd Asphjell, fra Norges største talerstol. Da en stortingsmelding om nordisk samarbeid skulle debatteres i Stortinget i juni 2023, var lovordene om foreningen mange fra Asphjell.

Asphjell innledet sitt innlegg slik:

«Jeg leste i siste utgave av bladet Norden, hvor ElseKåss Furuseth, som nytt medlem av Foreningen Norden, sier følgende: «Hvis jeg hadde hatt en tryllestav ville jeg slått sammen hele Norden akkurat nå, så vi kunne vært som et stort, nordisk Tusenfryd.» Sitat slutt.»

Han fremhevet også at, i den usikre tiden vi står i globalt, er Foreningen Nordens arbeid viktig for tilliten og samhørigheten i Norden:

«President, når vi i dag behandler stortingsmeldingen om nordisk samarbeid, vil jeg fremheve arbeidet til Foreningen Norden, som jobber kontinuerlig med å knytte kontakter og styrke kulturelt og språklig fellesskap i Norden. Det kommer til å bli enda viktigere i tiden som kommer.

Og dette arbeidet er grunnleggende for å skape tillit og samhørighet mellom folk i Norden, i en tid med stadig mer usikkerhet globalt. Da trenger vi blant annet en styrking av Norden i skolen i årene som kommer.»

Vi er svært glade for at det folkelige samarbeidet og foreningens arbeid løftes frem på Stortinget. Vi støtter opp om at arbeidet blir viktigere i årene som kommer. Folkelig kontakt, språkfellesskapet og samarbeid innen utdanning må ikke tas for gitt. For å kunne ha et sterkt, samkjørt og handlekraftig Norden i fremtiden må denne grunnmuren i samarbeidet styrkes.

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv