Journalister vinner Nordens nya samarbetspris

Nordisk Journalistcenter tilldelas Föreningen Norden Sveriges nya utmärkelse Nordens samarbetspris. Priset ska uppmärksamma samarbeten över de nordiska gränserna som bidrar till att föra de nordiska invånarna närmare varandra. Priset delas ut på Nordiska museet i Stockholm idag.

Skrevet av: Sandra Zetterman

– Genom sitt ihärdiga arbete stärker Nordisk Journalistcenter utvecklingen av media och journalistik i hela Norden. Vi delar ut Nordens samarbetspris i en tid då journalistiken är satt under press samtidigt som behovet av att stå samman i Norden är viktigare än på länge. Trovärdig och saklig journalistik är en motvikt mot desinformation och polarisering, och det är något vi vill stå upp för och hylla, säger Josefin Carlring, generalsekreterare för Föreningen Norden Sverige.

Genom kunskapsdelning, nätverkande och långsiktiga partnerskap för journalister över de nordiska gränserna har Nordisk Journalistcenter (NJC) i mer är 65 år bidragit till att föra de nordiska invånarna närmare varandra. Sedan Nordisk Journalistcenter grundades 1957 och fram till i dag har tusentals nordiska journalister deltagit i kurser och konferenser som arrangerats av centret. NJC är en oberoende, ideell organisation, som genom åren haft en särskild koppling till Nordiska ministerrådet.

– Det är en stor glädje och ära att få ta emot just det här priset. Ett pris som ges för nätverkande och samarbete över de nordiska gränserna med syfte att stärka yttrandefrihet, pressfrihet och demokrati. Det träffar rakt in i NJC:s DNA, säger John Frølich, centerchef för NJC och fortsätter:– Vi kommer att använda priset för att nå ännu längre ut i Nordens alla hörn. Under 2023 och 2024 har vi haft stort fokus på Nordatlanten. Vi samarbetar aktivt med journalistförbunden på Grönland, Island och Färöarna, där mediebranschen är i kris. Arktis har blivit världens nya brännpunkt på grund av stormakternas rivalitet, kriget i Ukraina och klimatet. I grunden handlar det om att se till att professionella, journalistiska medier överlever, både i Nordatlanten och i övriga Norden, säger John Frølich.

Josefin Carlring, Föreningen Norden och John Frølich, NJC.

Med säte på Danmarks Medie- och Journalisthögskola i Aarhus i Danmark är Nordisk Journalistcenter ett viktigt kunskaps- och kurscentrum för journalister från hela Norden.

– Fri och oberoende journalistik är en förutsättning för att våra gemensamma värderingar om demokrati, öppenhet och tillit ska stå starka i Norden även i framtiden. Demokratin måste återvinnas av varje generation, och journalistiken är samhällsbärande i att stärka och vidareutveckla demokratin. Dessutom spelar media en viktig roll för att öka kännedom och kunskap om varandra i Norden, säger Josefin Carlring.

Mer om Nordens samarbetspris

Genom Nordens samarbetspris vill Föreningen Norden Sverige uppmärksamma samarbeten över de nordiska gränserna som ger mervärde och nytta för invånarna i Norden. Ett kriterium är att samarbetet ska ske över minst en nordisk gräns, varav en svensk. 2024 är första året som priset delas ut. I en öppen nomineringsprocess under våren kom 35 nomineringar in med förslag på goda samarbeten runt om i Norden. I hård konkurrens utsåg en jury med nordiska representanter NJC till årets pristagare.
Läs mer om samarbetspriset här.

Juryn för Nordens samarbetspris 2024

Åsa Torstensson, tidigare ordförande i Föreningen Norden Sverige (Juryns ordförande)
Sanne Houby-Nielsen, styresman och VD Nordiska museet
Svein Berg, Managing director Nordic innovation
Lotta Finstorp, landshövding Norrbottens län, tidigare riksdagsledamot (M)
Ella Turta, Program Coordinator Hanaholmen, förbundsstyrelseledamot och medlem i Föreningen Norden
Anders Hansen, ordförande Ungdomens Nordiska råd

På bilden högst upp syns journalister på en av NJC:s kurser. Foto: NJC

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv