Korona i Norden: Enormt behov for informasjon

Under koronapandemien er det et enormt behov for informasjon. Det forteller Tone Heiene, prosjektleder for Info Norden i Norge.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste for personer som flytter, jobber og studerer, eller ønsker å starte bedrift i Norden. Tjenesten forvaltes av Foreningen Norden. Da de nordiske landene innførte ulike tiltak i starten av mars, merket de en stor økning i antall henvendelser.  

– Vi er en informasjonstjeneste for innbyggere i Norden som har tenkt til å bevege seg over en nordisk grense eller har spørsmål om andre nordiske land. Siden starten av mars har vi merket at vi får flere og en annen type henvendelser. Det er naturlig at det blir forvirring rundt hva som gjelder når landene stenger grensene, sier Heiene.

Stor forvirring

– Landene endret regelverkene sine veldig fort og det oppstod et behov for en ny type informasjon i den nye situasjonen. Vi lagde derfor en oversikt over hva som gjelder i landene, og hvem man skal henvende seg til for å få svar. Norden.org har nå en oversiktlig side med lenker som fører til svar på regler rundt for eksempel karantene, reise, pendling, nasjonale tiltak, og så videre.

Heiene forteller at artikkelen fort ble populær og at de har merket økt trafikk.

Nye utfordringer

Den nye hverdagen har ikke bare gitt nye henvendelser knyttet til koronapandemien, men også avdekt at tiltakene i landene har hatt en del utilsiktede konsekvenser for folk.

– For eksempel har vi fått henvendelser fra foreldre som bor i ulike nordiske land. Når en mor bor i Norge og en far i Sverige, oppstår det jo en rekke spørsmål om hva som skjer dersom barnet reiser mellom landene, hvorvidt foreldrene må være i karantene når de har fulgt barnet, og om man i det hele tatt kommer inn i «det andre landet», forteller Heiene.

Info Norden gjør en stor innsats for å hjelpe innbyggerne i den nye hverdagen. Økningen i antall henvendelser viser at mange er vant til å bevege seg fritt og ha livene sine på tvers av grensene, og at nordisk mobilitet blir satt på prøve når disse lukkes.

Karatenefritak for pendlere

Heiene forteller at det også er en økt pågang med spørsmål knyttet til jobbpendlere.

– I Norge er det karantenefritak for jobbpendlere fra Sverige og Finland, men ikke fra Danmark. Det kan nok være fordi majoriteten av pendlerne kommer fra disse landene. Men mange lurer på hvorfor det er slik.

Hun forteller videre at Nordisk ministerråds Grensehinderråd, har tatt kontakt med myndighetene og fortalt at dette oppleves urettferdig, så gjenstår det å se om reglene endres.

Andre som har henvendt seg til Info Norden i Norge har lurt på hvorfor skolependlere ikke får unntak fra karanteneplikt, slik noen jobbpendlere gjør.  

- Det hersker i det hele tatt en del forvirring rundt regler og disse endres jo også hele tiden, så det gjelder å holde tunga rett i munnen når man skal finne svar, sier Heiene.

Nordisk beredskapssamarbeid

Info Norden har fått flere henvendelser fra folk som etterlyser en felles nordisk beredskapsplan og sterkt nordisk samarbeid, for å bedre takle lignede kriser i fremtiden.

– Selv venter jeg på at grensene åpner og at den frie mobiliteten er tilbake. Det blir også veldig spennende å se hva som skjer fremover, og hva de nordiske landene vil gjøre for å bli bedre rustet til å takle en lignende fremtidig situasjon, avslutter Heiene.

Fakta om Info Norden:

  • Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste, og hjelper deg med det du som mobil borger trenger å vite når du skal bevege deg over én nordisk grense eller flere.
  • Dette gjør Info Norden gjennom å informere om gjeldende nordiske regelverk som angår alt fra man blir født til man dør, på sine nettsider norden.org/infonorden.
  • Info Norden formidler kontakt til myndighetene som har ansvaret for ulike regelverk i landene, og gir annen praktisk informasjon om hvordan du skal gå frem hvis du skal flytte, jobbe, starte bedrift eller studere i et annet nordisk land.
  • Informasjonen er tilgjengelig på dansk, finsk, islandsk, norsk, svensk og engelsk. Du kan henvende deg til Info Norden og få svar på et av disse språkene, samt færøysk og grønlandsk.
  • Info Norden har kontorer med en prosjektleder på full tid i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, og på deltid på Færøyene, Grønland og Åland.
  • Tjenesten ble opprettet i 1998.  I Norge forvaltes Info Norden av Foreningen Norden.

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv