Koronakrisen viser behovet for et sterkt nordisk samarbeid

Da pandemien rammet ble det meste av internasjonalt samarbeid kastet på båten og nordiske avtaler satt til side. Stengte grenser ble den første reaksjonen.

Vil du støtte det nordiske samarbeidet? Les mer her

I kjølvannet ble det klart at Norden er en høyt mobil region, som ikke kun deler historie, språk og kultur, men også arbeids- og studiemarked. Tusenvis av mennesker med familier, arbeid eller studier i nabolandene ble rammet ekstra hardt. Lenge har det nordiske samarbeidet vært en selvfølge, men krisen har vist hvor skjørt dette samarbeidet egentlig er og at vi har tatt det forgitt. For oss har det vært like naturlig å krysse en landegrense i Norden som en fylkesgrense i Norge.

Når krisen rammer

Alle kriser er forskjellige, men alle tvinger oss til å tenke nytt. Evalueringsarbeidet er allerede i gang og vi ser at det er områder som må styrkes i Norden, som for eksempel beredskapslagre og tilstrekkelig lokal legemiddelproduksjon. Vi ser også hvordan helsesystemene tilsynelatende er like, men i praksis påfallende forskjellig organisert.

Ikke minst har vi sett at vi må styrke kommunikasjonen: I farten glemte for eksempel Norge å orientere svenske myndigheter om hvordan vi ville praktisere vår grenseadgang – en kime til irritasjon. Etter kort tid evnet heldigvis de nordiske regjeringene å både orientere, konferere og dele erfaringer løpende med hverandre.

Det er på tide å tenke som en region og som en felles enhet. Vi er 27 millioner mennesker og tiden er nå inne for å legge rammene for et forpliktende nordisk samarbeid, slik at vi står sterkere sammen i fremtiden.

Muligheten for nytt samarbeid

Det vil komme flere kriser. At det ikke allerede foreligger et felles og forpliktende beredskapsarbeid i Norden er hårreisende. Det første som bør komme på agendaen er å sikre dialog når en krise rammer, slik at man ikke stenger grensene uten at nabolandene er orientert.

Denne krisen viser at vi trenger et styrket samarbeid om kriseberedskap og et felles nordisk beredskapslager. Dette vil være mer robust og radikalt rimeligere enn separate løsninger.

Foreningen Norden mener derfor at de nordiske landene straks bør igangsette et beredskapssamarbeid innenfor legemiddelproduksjon- og tilgang, smittevernutstyr samt andre varer og funksjoner som det kan være fornuftig å samarbeide om.

Ta lærdom

Fra historien vet vi at stater i møte med kriser har større tilbøyelighet til å ty til proteksjonisme og nasjonalisme, fremfor samarbeid. Det gjør ofte vondt verre. Dette er vår mulighet til å vise og praktisere at Norden står sterke samlet.

Av

Rune Mørck Wergeland, styreleder i Foreningen Norden

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv