Ny rapport viser at det nordiske samarbeidet må styrkes

NOVUS har på oppdrag fra den norske ambassaden i Stockholm og den svenske ambassaden i Oslo gjennomført en undersøkelse for å kartlegge kunnskapen om nabolandet.

I rapporten kommer det frem at både nordmenn og svensker undervurderer hverandre som handelspartnere. Begge befolkningene tror at Kina er det land man importerer mest fra, men snarere importerer vi mer fra hverandre enn vi gjør fra Kina. Likevel er grensehandel interessant nok det politiske spørsmålet svensker og nordmenn forbinder mest med nabolandet.

Rapporten viser videre at svensker assosierer natur og olje med Norge, mens varemerkene IKEA og Volvo er det nordmenn assosierer med Sverige. Samtidig ser man at kjennskapet til Norske varemerker har sunket i Sverige over tid.

Urovekkende tendens

– Det er urovekkende at forestillingene mellom nabolandene ikke speiler dagens virkelighetsbilde. De kulturelle referanse er gamle og kunnskapen om hvor viktige handelspartnere landene er for hverandre er for lav. Det viser at vi må styrke kulturell utveksling, samt øke kunnskapen om nabolandene generelt og spesielt i skolen. At Norge i de nye læreplanene bryter Helsingforsavtalen gjør ikke saken bedre. Her står det at skolene i de nordiske land skal i passende omfang omfatte undervisning om språk, kultur og alminnelig samfunnsforhold i de øvrige nordiske land, kommenterer Espen Stedje, generalsekretær i Foreningen Norden.  

Christian Syse, Norges ambassadør i Sverige

For et tettere samarbeid

Rapporten viser en positiv utvikling når det gjelder samarbeid. Tre av fire svensker vil se et økt forsvarssamarbeid. Det er også stor positiv respons til forsvarssamarbeid hos nordmennene. I begge land tror man at sitt eget land vil tjene mest på et økt samarbeid mellom landene.

– I en stadig mer usikker verden er behovet for forsvarssamarbeid økende. Om ikke overraskende, så synes vi det er flott å se at mange i Sverige og i Norge stiller seg positive til et tettere samarbeid mellom landene. Det er i tråd med andre undersøkelser. Det er et folkelig ønske om mer samarbeid, og vi ser at det politisk ikke leveres nok. Svensk-norske og nordiske spørsmål må høyere opp på den politiske agendaen. I dag tas samarbeidet for gitt. Ikke fordi noen er imot det, men fordi man tar det som en selvfølge, sier Stedje og får støtte fra Christian Syse, Norges ambassadør i Sverige:
– Norge og Sverige har alltid hatt en nær relasjon. Det er tydelig at det finnes plass til å opplyse mer om vårt naboland, her har jeg som ambassadør et ansvar. Fremfor alt synes jeg det er gledelig å se en slik positiv innstilling til samarbeid mellom landene. Det lover godt for arbeidet fremover, sier Syse i en pressemelding.

Rapporten viser hvor viktigheten av Foreningen Nordens arbeid. Det er lett å ta nabolandene og samarbeidet for gitt, eller for å sitere statsminister Erna Solberg:

– vi bør passe oss for å tro at forholdet ikke må pleies. Jeg er glad for at Foreningen Norden stadig minner oss om det.
Erna Solberg talte til Foreningen Norden på foreningens 100-års jubileumsgalla