Oppfordrer til økt Norden-satsing

Norden bør bygge videre på sitt sterke felles grunnlag, skriver de nordiske ambassadørene i Oslo og Foreningen Nordens styreleder før Nordisk råd-sesjonen.

I november går Nordisk råds 69. sesjon av stabelen i Helsingfors. Vi har oppnådd mye siden de nordiske landene formaliserte sitt samarbeid gjennom Nordisk råd og Helsingforsavtalen i 1962 og senere etableringen av Nordisk Ministerråd. I dagens krevende verdenssituasjon bør Norden bygge videre på sitt sterke felles grunnlag, skriver de nordiske ambassadørene i Oslo og Foreningen Norden-styreleder Rune Mørck Wergeland.

I en kronikk som er trykket i en rekke n0rske aviser, deriblant Moss Avis, Glåmdalen og Harstad Tidende, oppfordrer de til økt samarbeid i årene fremover.

«Vi kan bare opptre handlekraftig hvis vi handler ut i fra et sterkt felles grunnlag – et dynamisk, velstående og innovativt Norden. Integrasjonen mellom de nordiske landene må både fortsette og styrkes ytterligere, hvis økonomiene våre og samfunnsbyggingen skal overleve fremtidens utfordringer,» understreker kronikkforfatterne.

Kronikken er signert:
Jarl Frijs-Madsen, Danmarks ambassadør til Norge
Erik Lundberg, Finlands ambassadør til Norge
Hermann Ingólfsson, Islands ambassadør til Norge
Axel Wernhoff, Sveriges ambassadør til Norge
Rune Mørck Wergeland, styreleder i Foreningen Norden

Sammen tar de nå til orde for nordisk samarbeid på flere felter i årene fremover:

«På en rekke områder kan vi oppnå synergier gjennom økt integrering; det kan dreie seg om digitalisering, en felles nordisk byggenæring for å løse boligmangel eller innen helse og omsorg. Ikke minst innenfor e-helse bør Norden, gjennom vår befolkning og det unike samarbeidet mellom næringsliv, forskning og offentlig sektor som preger landene våre, ha muligheter til å skape en ny global fremtidsindustri.»

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv