Positive til skandinavisk-unntak

Ansatte i norske barnehager må heretter beherske norsk, men loven gjør heldigvis unntak for svensk- og danskspråklige.

1. mars vedtok Stortinget endringer i barnehageloven. Nå må ansatte i norske barnehager beherske norsk. Kravet gjelder imidlertid ikke personer med dansk og svensk som morsmål. 

Generalsekretær i Foreningen Norden Espen Stedje er positiv til at skandinavisktalende får unntak fra den nye regelen.  

– Dette gjør arbeidslivet enklere for de som har dokumentert kunnskap i dansk, svensk eller norsk, sier Stedje. – Språkkravet anerkjenner og viderefører det nordiske språkfellesskapet og ivaretar muligheten for deltakelse i det felles nordiske arbeidsmarkedet

Foreningen Norden støttet det opprinnelige forslaget til lovendringer under høringen våren 2017. Da inkluderte imidlertid forslaget et unntak fra norskkravet også for personer som snakker islandsk og færøysk. I praksis innebærer lovendringen at jobbsøkere nå må avlegge en norskprøve for å kunne jobbe i barnehage.