Signer opprop om nabospråkundervisning!

Norge er forpliktet til å gi undervisning om språk, kultur og samfunnsforhold i de nordiske landene. Likevel ser Norden nå ut til å forsvinne ut av de nye læreplanene. Hjelp oss å redde nabospråkundervisningen!

Norge er forpliktet gjennom Helsingforsavtalens artikkel 8 til å gi undervisning om språk, kultur og samfunnsforhold i de nordiske landene.

Unge i Norden forstår hverandre langt dårligere enn før, og mange nordmenn oppgir at de helst snakker engelsk med dansker. Dette er tydelige tegn på at nabospråksundervisningen i skolen bør styrkes, men i stedet har alle mål om muntlig nabospråksforståelse forsvunnet i det nye forslaget til læreplan i norsk. I historie, geografi og samfunnsfag glimrer også det nordiske med sitt fravær.

I Danmark og Sverige kompenseres den svinnende nabospråkforståelsen med ambisiøse mål for nabospråkene i skolen. Vi bør gjøre det samme i Norge.

Foreningen Norden mener:

  • Bevar og styrk læremålene om nabospråksforståelse i læreplanene! Gi norske skolebarn undervisning om dansk og svensk fra et tidlig årstrinn – det er da den viktigste språklæringen skjer.
  • Gi norske skolebarn kunnskap om Nordens samfunnsforhold og om nordisk samarbeid i samfunnsfag, geografi og historie. Med små justeringer i læreplanen kan norske skolebarn rustes til å nyte godt av arbeids-, studie-, kultur- og nettverksmuligheter i alle de nordiske landene.

Enig med oss? Signer oppropet!