To kurs for tillitsvalgte i juni

I juni arrangerer Foreningen Norden to digitale kurs for tillitsvalgte, ett om lokal skolevirksomhet og ett om bruk av medslemssystemet Hypersys. Vi håper å se dere, og gleder oss til å prøve ut det digitale formatet. Velkommen til kurs!

Digitalt tillitsvalgtkurs om lokal skolevirksomhet

Vi inviterer tillitsvalgte til kurs om hvordan lokallag kan drive virksomhet overfor barnehager og skoler i lokalområdet. Med formål om å spre kjennskap til, og kunnskap om Norden blant barn og unge, tar vi for oss muligheter og rammer for lokallaget, og ser til både kommende arrangementer og gode eksempler.

Foto: Yadid Levy/norden.org

Kurset er for lokallagenes skoleansvarlige, ledere og øvrige styremedlemmer med interesse for den skolerettede virksomheten. Vi ser gjerne at lokallaget stiller med flere representanter, for at det skal være lettere å idémyldre, diskutere og planlegge egen virksomhet etterpå.

Kurset skal skape ideer til, og rammer for lokallagenes egen skolerettede virksomhet. Det er et mål at alle sitter igjen med noen konkrete tanker om prosjekter de har lyst til å arbeide videre med, med definert målgruppe, omfang, arbeidsmåter, tema og mulige samarbeidspartnere og kontakter.

Noen av temaene på kurset:

  • Muligheter og rammer
  • Prosjekter: Nordisk litteraturuke, Nordeniskolen.org, Nordens dag, Utveksling og stipendordning
  • Støttemuligheter


Tidspunkt: Onsdag 10. juni 2020, kl 18.00 - 20.00
Vi åpner det digitale møterommet 15 min før for teknisk utprøving og småprat

Digital plattform: Skype
Alle påmeldte får tilsendt en lenke som leder direkte inn i det digitale møterommet. Du trenger ikke laste ned eller installere noe i forkant.

Du trenger: PC/Mac/Nettbrett/Smarttelefon med internettilkopling, kamera og mikrofon.
Det blir best lyd ved bruk av hodetelefoner, men dette er ikke et krav.

Forberedelse: Med et digitalt møteformat må vi begrense innspillsrunder noe. Har du spørsmål/problemstillinger du ønsker at vi tar opp, er det fint om dette meldes inn til heidi@norden.no innen 5.juni. Har dere lagt planer for skolevirksomhet til høsten, kan dere gjerne sende noen stikkord om dette.

Påmelding innen 5. juni

Meld deg på kurs om lokal skolevirksomhet her

Digitalt kurs i grunnleggende bruk av medlemssystemet Hypersys

Vi ønsker å tilby digital kursing i grunnleggende bruk av medlemssystemet Hypersys til foreningens tillitsvalgte.

Med grunnleggende ferdigheter kan lokallaget selv enkelt holde oversikt over hvilke medlemmer som har betalt, hente ut lister med adresser, sende e-post til medlemmene direkte fra systemet, oppdatere verv i styret og mye annet.

Vi vil derfor tilby lokallagene å delta på et møte på plattformen Skype hvor vi viser frem systemet og svarer på spørsmål underveis. Kurset er beregnet på ledere og sekretærer, da disse rollene i lokallaget har tilgang til Hypersys. Det er også mulig for andre å delta for å få et innblikk i medlemsregisteret.

Vi ser for oss et noe begrenset antall deltagere per møte slik at alle skal få mulighet til å stille spørsmål underveis. Ved stor interesse vil vi holde flere kurs.

Noen av temaene på kurset:

  • Hente fram medlemsliste med den informasjonen du trenger (adresse, e-postadresse, alder, betalt/ikke betalt m.m.)
  • Oppdatere informasjonen til medlemmene på listen (adresseendring, nytt telefonnummer, legge til e-postadresse)
  • Sende e-post til medlemmene direkte fra Hypersys
  • Levere årsrapport og regnskap 
  • Oppdatere informasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret via Hypersys
  • Hente ut statistikk fra medlemssystemet


Tidspunkt: Tirsdag 16. juni 2020, kl 18.00 – 20.00
Meld gjerne inn spørsmål og hvilke funksjoner i systemet dere ønsker å se på på forhånd.

Plattform: Skype 
Alle påmeldte får tilsendt en lenke som leder direkte inn i det digitale møterommet. Ingen innlogging eller brukerkonto kreves. 

Har du spørsmål, ta kontakt på rune@norden.no

Påmelding innen 11. juni

Meld deg på kurs om medlemssystemet her