Vil ha nattog til København

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har bedt Jernbanedirektoratet vurdere hva som skal til for å få nattoget på skinner, melder NRK.

– Jeg håper vi får et slikt tilbud på plass. Grensekryssende jernbane er veldig spennende; både det å få tog til Malmø, København og videre til Europa, sier Hareide til NRK.

 

Foreningen Norden har lenge jobbet for fortgang i planene om høyhastighetsforbindelser som knytter sammen de nordiske storbyene Oslo, Göteborg, København og Stockholm.

 

– Vi er glade for at samferdselsministeren er interessert i grensekryssende trafikk i Norden, og at han nå har bedt direktoratet snarlig vurdere mulighetene, sier Jon Gunnes, styremedlem i Foreningen Norden og medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

Gunnes legger til at det er på høy tid at et nytt tilbud mellom Oslo og København får prioritet.

 

– Dette betyr at vi får en ny transportåre mellom nordiske land, og at vi kan reise miljøvennlig og enkelt på strekningen Oslo – København.  Det er konkrete løsninger som dette som er med å knytte Norden tettere sammen som en region. Nå starter endelig også togrutene mellom Oslo og Gøteborg igjen, og Foreningen Norden fortsetter å heie på og jobbe for effektiv transport i Norden!

 

Foreningen Norden mener at behovet for fellesnordisk infrastruktur og samferdsel bør løftes høyere opp på agendaen. Les mer om vårt arbeid her.

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv