Vil ha Norden inn i kulturmeldingen

Foreningen Norden mener det er vesentlig å styrke det nordiske perspektivet i den nye kulturmeldingen.

Høsten 2018 la kulturminister Trine Skei Grande frem forslag til den nye kulturmeldingen, som skal danne basisen for kulturpolitikken vår i årene fremover. Under høringen i Stortinget 18. februar presenterte Foreningen Norden sitt syn på forslaget.

Her tar Foreningen Norden til orde for å bringe nordiske språk inn som et prioritert punkt i de overordnede, nasjonale kulturpolitiske målene.

«I forslaget til ny Kulturmelding, under overordna politiske mål, står det at Norge skal ha eit fritt og uavhengig kulturliv «som tek vare på og formidlar kulturarv». Då er det vesentleg å hugse at viktige deler av vår kulturarv er på andre nordiske språk. Det å inkludere nordiske perspektiv i kulturmeldinga vil kunne tilby fleire møteplassar, større fellesskap og større internasjonal gjennomslagskraft for norsk kulturliv,» står det i høringsnotatet til Foreningen Norden.


- Et sterkt nordisk kulturliv avhenger av et sterkt språkfellesskap, og av at vi kan forstå hverandre. Dette bør også gjenspeiles i kulturpolitikken, sa styremedlem i Foreningen Norden Siw Fjelstad under høringen.

Nordisk samarbeid er nevnt flere ganger i den nye kulturmeldingen, men vi savner en overordnet ambisjon om å styrke de nordiske språkene også i kulturpolitikken, påpekte informasjonsrådgiver Embret T. Rognerød.

Foreningen Norden mener Norge nå kan sende et tydelig signal til de andre nordiske landene om at vi ønsker å prioritere nordisk språkforståelse ved å bringe nordiske språk inn i de nasjonale kulturpolitiske målene.


Les hele høringsnotatet


Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv