Voksenåsen feirer 60 år

Det har gått 60 år siden Voksenåsen ble gitt som en nasjonalgave til Sverige som takk for den humanitære hjelpen under 2. verdenskrig. I dag feires jubileet!

Foto: Tkleiman – CC BY-SA 3.0

Under krigen igangsatte Sverige et omfattende humanitært arbeid for å hjelpe det krigsherjede og okkuperte Norge. Foreningen Norden var en sentral aktør i arbeidet med å ta imot og fordele hjelpen i Norge, og var en av initiativtagerne til nasjonalgaven etter krigen.

Uttrykk for en dyp takknemlighet

«Det var hus til krigsherjede steder i Norge, det var sykehus og medisinsk utstyr, det var mat til skolebarn og gamle, pakker til fangene i Tyskland. Det var hjelp fra menneske til menneske, og fra et land i fred til et land i krig. Hjelpen var en direkte støtte for den sak vi kjempet for, en sak som også var Sveriges sak, frihetens og demokratiets sak. Det var med takknemlighet vi tok imot gavene. De kom til oss da vi trengte dem, og vi visste at de var gitt av godt hjerte og med varme tanker. Det var en hjelp som styrket oss i vår evne til å holde ut»

Det sa daværende statsminister Einar Gerhardsen under overrekningen av nasjonalgaven 2. oktober 1960. Til stedet var både kong Gustav Adolf og kong Olav.

Her kan du se Voksenåsens jubileumssending!

En begeistret journalist fra Magainset NORDEN var tilstede under seremonien i 1960 og kunne meddele at rammen om begivenheten var praktfull:

«Voksenkollåsen i luende høstfarver og tindrende sol. Det vakre stedet var smykket med svenske og norske flagg. Skolebarn hadde tatt oppstilling og hilste de to konger med flagg og rungende hurrarop. Gardister i gallauniform spilte parademarsj ved ankomsten».

Voksenåsen ble en sentral institusjon i det nordiske samarbeidet.

Sermonien i 1960

Voksenåsen i dag

Nasjonalgavens oppdrag forvaltes i dag av den ideelle programvirksomheten ved Voksenåsens Senter for svensk-norsk samarbeid, gjennom bl.a. kurs og konferanser om likestilling, menneskerettigheter og fredsarbeid. Målet med nasjonalgavens ideelle programvirksomhet er å fremme nordisk samhold og samfunnsforståelse gjennom arrangementer innen kultur, samfunn og språk.

Foreningen Norden har vært en nær samarbeidspartner gjennom 60 år. Vi sender varme gratulasjoner til jubilanten!

Er du opptatt av det nordiske samarbeidet? Bli med du også!

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv