Aktiviteter

Foreningen Nordens språkpris

Foreningen Norden Norge deler hvert år ut Nordens språkpris for å hedre personer eller institusjoner som har bidratt til økt språkforståelse på tvers av landegrensene i Norden.

Nordens språkpris deles ut til «en person, institusjon, myndighet, organisasjon, bedrift eller ildsjel som på en innovativ og god måte bidrar til å styrke den nordiske språkforståelsen».

Dronning Margrethe av Danmark tildeles Foreningen Nordens språkpris i 2022 – overrekkes av H.M. Dronning Sonja.

Dronning Margrethe av Danmark er en viktig stemme for nordisk samarbeid, fellesskap og språk. Et av Dronningens budskap har lenge vært at yngre mennesker i Norden bør bruke skandinaviske språk i møte med hverandre. I år skal den danske dronningen tildeles Foreningen Nordens språkpris, som vil bli overrakt av H.M. Dronning Sonja.

Tildelingen markeres med en mottakelse på Foreningen Nordens Hus i Oslo.


Nordens språkpris ble opprettet i 2010. 

Tidligere vinnere 

2010: Programlederen Fredrik Skavlan

2011: Artisten Jason Diakité – bedre kjent som Timbuktu

2012: Skuespilleren Ghita Nørby

2013: Islands tidligere president Vigdís Finnbogadóttir

2014: Skuespilleren Jakob Oftebro

2015: Nobelprisvinner og tidligere president i Finland Martti Ahtisaari

2016: Dramaserien SKAM

2017: Møbelprodusenten IKEA og grunnlegger Ingvar Kamprad

2018: Skuespilleren Sofie Gråbøl

2019: Skuespiller Inger Nilsson

2020: Sanger Victor Leksell


Forslag til språkpriskandidater kan sendes Foreningen Nordens landsstyre: foreningen@norden.no

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform