Aktiviteter

Informasjon og nyhetsbrev til skoler og bibliotek

Foreningen Norden gir råd om ressurser og aktiviteter for Norden-undervisning gjennom nyhetsbrev, sosiale medier, nettsider og henvendelser. Nyhetsbrevene sendes ut månedlig, for oppdatering på informasjon, tips og nyhetssaker med releavns for Norden-undervisningen. Du kan finne tilbake til tidligere sendte nyhetsbrev nedenfor.

Har du spørsmål vedrørende undervisning om Norden, klasseutveksling eller skole- og bibliotekmedlemskapet, kan du ta kontakt med vår rådgiver for utdanning.

Nyhetsbrev mai 2020: Bli med når hele Norden leser sammen! Info om Nordisk litteraturuke 2020

Nyhetsbrev mai 2020: Ta nabospråkforståelse inn i alle fag! Tips til hjemmeskole og vanslig undervisning

Nyhetsbrev mars 2020: Gratis, digitale undervisningsressurser - nordeniskolen.org

Nyhetsbrev mars 2020: Feir Nordens dag - på digitalt vis!

Nyhetsbrev mars 2020: Nordens dag nærmer seg - bestill materiell i tide!

Nyhetsbrev februar 2020: Info om Nordisk skolechat, elev- og lærerstipend, vennskapsklasse-muligheter og undervisningstips

Nyhetsbrev november 2019: Desember-/jule-aktiviteter for Foreningen Nordens skole- og bibliotekmedlemmer

Nyhetsbrev oktober 2019: Om nye læreplaner, Nordisk plastkappløp, Nordisk litteraturuke m.m

Nyhetsbrev august 2019: Høstens aktiviteter: Litteratur og høytlesning, sang, skolechat, kortfilm og stipend

Nyhetsbrev 2019: Foreningen Noren feirer 100 år!

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform