Avtalen er signert – felles forsvarssamarbeid et faktum

Forsvarsministrene fra Norge, Sverige og Danmark har undertegnet en avtale som forsterker samarbeidet om operasjonsplanlegging.

– En alvorlig sikkerhetspolitisk krise i Norden vil berøre alle de nordiske landene. Vi må være forberedt på å kunne handle sammen, både i fredstid og hvis en slik situasjon oppstår. Koordinering av nasjonale operative planverk vil forbedre vår evne til å samarbeide. Denne avtalen er startpunktet for et forsterket samarbeid om operasjonsplanlegging mellom Norge, Sverige og Danmark. Formålet er å legge til rette for at de tre landene raskt og effektivt kan samarbeide og samvirke, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en nyhetssak på Regjeringen.no  

På bildet ser du forsvarsministerne Frank Bakke-Jensen (Norge), Peter Hultqvist (Sverige) og Trine Bramsen (Danmark) undertegnet en trilateral avtale om fordypet samarbeid. Foto: Det svenske Forsvarsdepartementet

Les avtalen her.

For deg som vil gjøre litt mer research, her er noen forløpere:


I 2018 ble en ny visjon for det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO) signert.  

Norge, Sverige og Finland undertegnet en lignende avtale om forsterket samarbeid på Nordkalotten i fjor.

Sammen med NATO – ikke i stedet for  

Forsvaret av Norge er basert på NATOs planverk. Styreleder av Foreningen Norden Danmark, Lars Barfoed, er sterkt engasjert i et sterkere sikkerhetspolitisk samarbeid for hele Norden. Barfoed sier at trusselbildet har endret seg og at det derfor er stort behov for et slikt samarbeid i Norden. Og at dette skal fungere i tillegg til avtalen med NATO.

– Der er flere faktorer, der hver for sig er et argument for at øge samarbejdet. Og tilsammen udgør de en brændende platform for at gøre en massiv fælles indsats.‍ Et stærkere sikkerhedspolitisk samarbejde i Norden skal ikke træde i stedet for samarbejdet i NATO – samt EU og FN for den sags skyld – men fungere ud over det.  


– Det nordiske forsvarssamarbeidet er et viktig supplement til NATO-medlemskapet. Dette er reflektert i avtalen, understreker forsvarsminister Bakke-Jensen. Les saken publisert på Regjeringen.no her

- Som verden udvikler sig, er der flere gode grunde til at opfordre til at få det nordiske samarbejde om sikkerhedspolitikken op i gear, sier Lars Barfoed, styreleder i Foreningen Norden Danmark.

Bli med på seminar!

Er du interessert i å lære mer om mulighetene i et forsvarssamarbeid? Da har du flaks, for Norges Reserveoffiserers Forbund (NROF) og Norges Forsvarsforening (NFF) inviterer til spennende seminar i Oslo Militære Samfund den 9. oktober om nordisk militært samarbeid.

Du kan melde deg på her og møte opp fysisk, eller du kan følge seminaret digitalt. Nærmere info om streaming vil Norges Forsvarsforening (NFF) gi informasjon om i forkant av møtet.  

Foreningen Norden jobber for at nordisk sikkerhets- og utenrikspolitisk samarbeid styrkes og vitaliseres. Vi står for et samlet Norden. Bli med oss og støtt vårt viktige arbeid, meld deg inn i dag!

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv