Foreningene Nordens Forbund søker en dyktig og engasjert kontorsjef 

Er du en strukturert og erfaren kontorsjef med solid samarbeidskompetanse? Da søker Foreningene Norden deg!

Foto: LinkedIn Sales Solutions

Som kontorsjef har du ansvar for å lede det daglige arbeidet ved vårt samarbeidskontor i København med omtrent 15 ansatte. Du er også det fremste bindeleddet mellom kontoret i København og styret. Du arbeider på oppdrag fra styret og i nært samarbeid med de nasjonale Foreningene Norden.

Beskrivelse av stillingen:

Jobben som kontorsjef er variert og innebærer blant annet virksomhets- og økonomiplanlegging, oppfølging, kvalitetssikring og personalanliggender. Du rapporterer til Foreningene Nordens Forbunds generalsekretær, som også er styrets leder. Hvis du er en naturlig leder og lagspiller, trives i en administrativ rolle, har erfaring med å jobbe i komplekse organisasjoner og har en forkjærlighet for struktur, vil du trives i rollen som kontorsjef hos oss.

Stillingens hovedoppgaver:

· Gjennomføring av styrets (ledelsesgruppens) beslutninger.

· Ansvarlig for å lede administrasjonen, inkludert HR oppgaver og overordnet personalledelse.

· Utarbeide budsjetter, planer, årsrapporter og regnskap.

· Bistå prosjektene med økonomisk rapportering.

· Søke midler fra eksterne finansieringskilder.

· Koordinere prosjekter og avdelinger i organisasjonen.

· Ansvarlig for å etablere og drifte effektive systemer og rutiner.

· Rapportere om virksomhet og økonomi på ledelsesgruppens møter.

· Forberede dokumenter for ledelsesgruppen og generalforsamlingen.

· Ivareta relasjoner med samarbeidspartnere.

· Sikre etterlevelse av avtaler og gjeldende lover og regelverk.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Din evne til å samarbeide effektivt med ulike miljøer og knytte dem sammen vil være avgjørende for å lykkes i denne rollen. Det er ønskelig med relevant erfaring og dokumenterte resultater fra administrativ ledelse, forvaltning og utvikling av komplekse organisasjoner. Forbundet består av ulike foreninger og fagmiljøer med stor spredning, og vi søker en kontorsjef som er genuint interessert i samarbeid. Vi ser etter en selvstendig og ansvarsfull kontorsjef med evne til å organisere og prioritere effektivt. Kunnskap om nordisk samarbeid og skandinavisk språkforståelse er essensielt. Vi legger vekt på blikk for både detaljer og helhet. Høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå innen økonomi, juss, administrasjon og ledelse eller liknende, men personlige egenskaper og erfaring vil også bli vurdert.

Arbeidsmiljø:

I rollen som kontorsjef vil du bli en del av et dynamisk og inkluderende arbeidsfellesskap. Stillingen innebærer varierte arbeidsoppgaver i en til tider hektisk, men også fleksibel arbeidshverdag. Noe reising i Norden må påberegnes. Du vil spille en sentral og viktig rolle i organisasjonen, og det er rom for å påvirke din egen arbeidshverdag.

Om Foreningene Nordens Forbund:

Foreningene Nordens Forbund er foreningene Norden i Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige, og Ålands samarbeidsorgan, med formålet å styrke det folkelige og mellomfolkelige nordiske samarbeidet. Foreningene Nordens Forbunds oppgaver er å utvikle og sikre av et tett samarbeid mellom de nasjonale Foreningene Norden, koordinere foreningens felles prosjekter og kvalitetssikre virksomheten for å fremme vårt formål.

Søknadsinformasjon:

Arbeidsstedet er ved forbundets kontor med adresse Vandkunsten, København, og lønnen vil avtales individuelt. Eventuelle spørsmål kan rettes til Espen Stedje, generalsekretær 2023 i forbundet, espen@norden.no eller generalsekretær 2024, Ásdís Eva Hannesdóttir, asdis@norden.is

Søknad sendes til foreningen@norden.no senest 14. januar 2024.

Bli med i vår organisasjon og bidra til å styrke det nordiske samarbeidet!

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv