- Selvfølgelig har vi et språkfellesskap!

- Vi burde kunne forvente tydeligere ambisjoner om å satse på nabospråkforståelse. Spesielt i en tid da det nordiske samarbeidet fremstår som viktigere enn aldri før, sier språkrådgiver i Foreningen Norden Johanne Engelund Tjøsvold, om Nordisk ministerråds nye rapport om det nordiske språkfellesskapet: «Har Norden et språkfellesskap?»

Bli med å styrke språkfellesskapet og bli medlem!

Hvordan har den nordiske språkforståelsen utviklet seg? Kan vi fortsatt forstå hverandre? Hvilken rolle spiller kulturen i det nordiske samholdet? Nordisk ministerråd har spurt over 2000 unge mennesker om nettopp disse spørsmålene.

Den 18. mars kl. 13.00 arrangerer Nordisk ministerråd et webinar om temaet og presenterer rapporten:  

Delta på webinaret!
Les rapporten her.

Rapporten innledes med gode ambisjoner fra generalsekretær Paula Lehtomäki som skriver at «et av målene [til ministerrådet] er å øke barn og unges kunnskaper om nabolandenes språk og kultur» og «at vi aldri blir ferdige med å styrke språk- og kulturforståelsen i Norden».  

Men dessverre presenterer ikke rapportens siste og oppsummerende del, “Hva kan Nordisk ministerråd gjøre for å forbedre forståelsen av skandinaviske språk?”, en satsning på nabospråkforståelse. Rapportens funn tydeliggjør behovet for en slik satsning fra ministerrådet. Vi bør aldri undervurdere viktigheten av språkfellesskapet vårt, både som identitetsmarkør, men også at det i hundrevis av år har forent oss på tvers av skiftende statsgrenser, sier språkrådgiver Tjøsvold.  

- Selvfølgelig har vi et språkfellesskap, og vi må ivareta det, avslutter hun.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv