Aktiviteter

Nordens dag i skolen

Den 23. mars 1962 ble Helsingforsavtalen inngått. Hvert år den 23. mars feires Nordens dag i alle de nordiske landene. Gjennom Helsigforsavtalen er blant annet de nordiske landene forpliktet til å gi alle elever undervisning om Nordens språk, kultur og samfunn. Foreningen Norden oppfordrer barnehager, skoler og bibliotek til å bruke Nordens dag til nettopp dette!

Nordens dag blir behørig markert over hele Norden. Kommuner og parlamenter i alle de nordiske landene heiser nordiske flagg. I barnehager, skoler og bibliotek får nordisk aktivitet prege dagen.

Aktivitetsforslag på Nordens dag:

Nordens dag-plakaten kan bestilles
Foreningen Nordens undervisningsplattform nordeniskolen.org er gratis for alle lærere og elever i hele Norden

Ved førstegangs bruk oppretter lærere en brukerprofil (gratis), og får samtidig et felles innloggingspassord for elevene.

Generelt:

Forslag for de minste (barnehage og småtrinnet):

Digitalt:

 • Se nordiske kortfilmer eller lytt til som Vitello graver et hul og Olavs første skitur under temaet Lille Nord og gjør tilhørende oppgaver (nordeniskolen.org).
 • Syng kjente barnesanger på flere nordiske språk. Noter, tekster og akkompagnement finner du under temaet Norden synger på nordeniskolen.org.

Aktiviteter:

 • Fargelegg Dronning Margrete den første, og lær om hvordan hun samlet Norden til ett rike.
 • "Reis" med Norden-passet og lær om de nordiske landene. Når dere har lært om et land eller område, kan dere markere det ved å feste klistremerke-stempler i passet.

Forslag for de mellomste (mellomtrinn):

Digitalt:

Aktiviteter til klasserommet:

 • Test Norden-kunnskapen med Norden-quiz
 • Lær om Norden med undervisningsheftet "Bli kjent med Norden".
 • "Reis" med Norden-passet og lær om de nordiske landene. Når dere har "besøkt" et land eller område i undervisningen, kan dere markere det ved å feste klistremerke-stempler i passet.
 • Delta i konkurransen Kryssklipp og la elevene være med å lage en nordisk film om hverdagens poesi

Forslag for de eldste (ungdomstrinn og vgs):

Digitalt:

 • Les og utforsk nyheter og relevante artikler i original språkdrakt. Diskuterer vi de samme sakene i de nordiske landene? Er vinklingen lik? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Send en hyggelig, digital hilsen til deres nordiske vennskapsklasse!
 • Se filmen om Margrete den første, bestill undervisningsheftet om henne og hennes samtid og løs oppgavene i heftet. Heftet kan også leses digitalt.

Aktiviteter til klasserommet:

 • Diskuter nordisk samarbeid med undervisningsheftet Förbundsstaten Norden
 • Arranger begrepsstafett med nordiske ord og uttrykk

Les mer om Nordens dag her

Les hele Helsingforsavtalen her

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform