Det nordiske budsjettet er reddet - for denne gang

Etter voldsomt sterke protester fra mange hold, snur nå Nordisk ministerråd, som er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Prosjektene som er reddet i 2022 er blant annet undervisningsprosjekter, sesongjobber i Norden for unge og Nordisk litteraturuke.

Tekst: Karoline Lindsay

Foto: Charlotte Sverdrup

Det ble foreslått å kutte betydelige midler fra neste års budsjett til nordiske prosjekter som ligger under kultur og utdanning. Da planene om budsjettkuttene ble kjent, svarte Foreningen Nordens generalsekretær i denne artikkelen at det var lov å bli forbanna.

 

– Du kan se for deg at vi har et hus som vi i Norden har bygget sammen over hundrevis av år. Og så bestemmer husansvarlig seg for å slå i stykker grunnmuren. Ingen flere vedlikeholdstiltak igangsettes for å rette opp muren. Det er det som skjer her, sa han da.

 

Nå er Foreningen Norden glad for, for etter forhandlinger i Nordisk råd (som består av nordiske parlamentarikere) ble det enighet om de fellesnordiske budsjettene.

 

MEN, ministerrådet signaliserer at dette var et engangstilfelle. Planen om å redusere midler til utdanning, kultur og mobilitet i Norden ligger fast fra 2023. Det blir nye forhandlinger til neste år.

 

Språk og kultur = grunnmuren i alt samarbeid  

 

– Mobilitet, kultur og utdanning danner en viktig nordisk grunnmur for alt annet samarbeid, og er helt essensielt om vi skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region, slik de nordiske regjeringene selv har vedtatt, sier Espen Stedje, generalsekretær i Foreningen Norden.

 

Nordisk råds president, Bertel Haarder, sier til nettsiden «Nordisk samarbeid» at han er «svært fornøyd med at kultur og utdanning er høyt prioritert i arbeidet også i 2022» og «at kultursamarbeidet er en grunnstein i samarbeidet vårt.»

 

Han får støtte i en rapport om forslag til nordisk samarbeid i krisetider. Rapporten er skrevet av den tidligere finske forsvarsministeren Jan-Erik Enestam og overlevert til de nordiske samarbeidsministrene. I denne rapporten ser vi at en prioritering av språk og kultur vil ha en direkte påvirkning på en fellesnordisk kriseberedskap.

 

Et av punktene fra Enestams rapport:

«Trygga tillräcklig finansiering för nordiskt samarbete inom kultur-, forsknings-, fritids och ungdomssektorerna!»

Fordi: Nordiskt samarbete på vardaglig nivå har stor betydelse för den nordiska identiteten, samhörigheten och tilliten, som i sin tur utgör grunden för en gemensam nordisk civil krisberedskap.

 

Et annet punkt er: «Stärk kunskaperna i nordiska språk!» Fordi: «Svagare kunskaper i nordiska språk inverkar direkt på de nordiska ländernas förutsättningar att samarbeta effektivt, dela information och kommunicera i realtid i ett krisläge.»

 

 

Kort oppsummert:

 

Alt begynner med språk, utdanning og kultur. Derfor må dette prioriteres i budsjetter, og ikke kuttes i. Det blir som å ønske å løpe fortere og bedre, men samtidig kutte i budsjettet til løpesko. Foreningen Norden jobber hver eneste dag for å styrke det nordiske samarbeidet, og vi gleder oss over at Nordisk ministerråd har snudd og ikke kommer til å kutte i budsjettene i 2022. Så får vi fortsette vårt arbeid videre, for å sikre budsjettene i fremtiden.

 

Bli med i Foreningen Norden, gjør en forskjell for alle oss som bor her oppe!

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv