Dronning Margrete –forbilde og forkjemper for kvinners rettigheter

Undervisning om Margrete på nabospråkene, fiks ferdig til deg.

Historien om Dronning Margrete er en historie om et stortpolitisk talent som regjerte med hjerte og hode, både i vanskelige tider og i sitt eget livs stormer. Dronning Margretes liv og livsgjerning er en viktig og uløselig del av vår felles, nordiske historie.

Margrete var den hittil siste kvinnelige regenten i Norge, og hun skaffet seg makt over Norden i en tid der kvinner skulle holde seg til hjemmet og var ubetydelige i samfunnet. Det er en nesten usannsynlig prestasjon!

- Det måtte et politisk geni og en sterk kvinne til for å samle Norden, sier generalsekretær Espen Stedje i Foreningen Norden.

Et tidsaktuelt magasin fra middelalderen

Foreningen Norden har produsert et undervisningshefte på norsk, svensk og dansk der hovedoppslaget er et portrettintervju med «Nordens dronning», Margrete Valdemarsdatter. Heftet er tverrfaglig og har fokus på Nordens språk, historie, kultur og samfunn. Fagstoffet er primært beregnet for elever i videregående skole, men kan også brukes på ungdomstrinnet.

Nordens Tidende er utformet som et magasin fra senmiddelalderen, for å skape nærhet til fagstoffet, samt gjøre det tilgjengelig og spennende. Dette er gøy å lese!

Nordens Tidende, og flere undervisningsressurser finner du her!

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv