Edvard Munch og Foreningen Norden

I august 1927 brøt det ut en større brann på gården hvor Foreningen Norden i dag har sitt hovedkontor. På den tiden bodde Edvard Munch på Ekely i nærheten. Historien skal ha det til at Munch kom springende med sitt staffeli og satte i gang med å male brannen samtidig som plassen fylte seg opp med urolige naboer, brannbiler og -mannskap.

Edvard Munch skrev under på stiftelsesoppropet da Foreningen Norden ble grunnlagt i 1919. Lite viste han at foreningen han var med å stifte skulle få sitt hovedbøle på Abbediengen i 1978.

En sensommerdag i 1927 brøt det ut brann i hovedhuset på Abbediengen. Edvard Munch bodde på Ekely, bare et par hundre meter unna. Som nabo var han blant de første på brannstedet og skal visstnok ha hjulpet til med slukningsarbeidet. Den dramatiske avstedkom et maleri signert Edvard Munch.

“Aldri har stedet vært så malerisk”, bemerket kunstneren da han forsøkte å selge verket til husets daværende eier, ingeniøren og industrilederen Sigurd Rønne. Men Rønne var ikke interessert i bildet. Han leide i stedet inn arkitekten Arnstein Arneberg til å restaurere den ærverdige boligen.

Ettersom Rønne ikke kjøpte Munch-maleriet, ble det værende i Munchs eie til han døde i 1944 og tilfalt så Oslo kommune og Munchmuseet. I mange år gikk verket under navnet”Brann i hospitalet”, sannsynligvis på grunn av de uniformskledde damene i forgrunnen, som ble tatt for å være pleiere snarere enn stuepiker.

“Huset brenner!” representerer en annen side ved Munch enn den mer følelsesladete, melankolske kunstneren vi er vant til å se. Såpass mye ved maleriets komposisjon likner på et fotografi som sto på trykk i Aftenposten rett etter brannen, at det anses som sannsynlig at Munch lot seg inspirere av avisoppslaget, så vel som sin egen gode visuelle hukommelse, da han malte det brennende huset.

Filmen om maleriet "Huset brenner" er produsert av forskningsbibliotekar ved Munchmuseet, Lasse Jacobsen.

I Foreningen Nordens vervebrosjyre fra 1928 skriver Edvard Munch:

"Den samvirken, der de senere årtier har været mellem danske, finske, svenske og norske kunstnere har visstnok været tl held for deres kunst og kunsten. Vi har alle likhet i folkestammen - de lyse netter gir landskapet dets særpreg.

Sammen har vi visstnok vunnet seire ute i verden, hvilke vi enkeltvis ikke hadde kunnet makte. Det er å ønske at dette kan fortsette - uten at den ene vil fortrenge den annen - til alles gavn.

Måtte det være et eksempel!"

Edvard Munch

La deg verve du også! Bli medlem i Foreningen Norden.

Foreningen Nordens lokaler på Abbediengen i Oslo.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv