– Et tettere helsesamarbeid vil styrke det nordiske samfunnet

For å være bedre forberedt på kommende kriser og ivareta nordiske borgeres sikkerhet og trygghet ber Foreningen Norden de nordiske landene intensivere arbeidet for et styrket fellesnordisk helsesamarbeid i praksis.

– Vi har lært at det nordiske samarbeidet dessverre er skjørere og mer sårbart enn hva vi trodde før 2020. Vi ble nok alle tatt på sengen, og da grensene ble stengt, ble både den naturlige tilliten og kommunikasjonen mellom de nordiske landene svekket, sier Sif Vik, nestleder i Foreningen Norden.

Vil du støtte det nordiske samarbeidet? Les mer her!

Brudd på Helsingforsavtalen

Under krisen ble det begått flere brudd mot intensjonene i Helsingforsavtalen. I traktaten understrekes det at borgere i Norden skal sikres likebehandling. Dette har ikke blitt ivaretatt under pandemien. Det er også langt fra statsministrenes visjon om at Norden skal være verdens best integrerte region i 2030.    

Foreningen Norden ønsker bedre samarbeid om ressurser og kompetanse i Norden samt etablering av et fellesnordisk beredskapslager for bl.a. smittevernutstyr, medisinsk teknisk utstyr og ikke minst samarbeid ved innkjøp av dyre og vanskelig tilgjengelige medisiner. Et slikt samarbeid vil påvirke både pris og tilgjengelighet.  

– Et tettere helsesamarbeid vil styrke det nordiske samfunnet. Krisen vi har gått igjennom og fortsatt står i, har vist at det er utfordringer i det nordiske samarbeidet. Vår felles tanke om at vi står sterkere når vi samarbeider, har blitt enda mer relevant innen helsesamarbeidet i lys av pandemien. Det nordiske samarbeidet må ikke bare være en visjon, men må bli satt ut i handling på alle områder, sier Vik.

Skal være en pådriver

Pandemien har vist hvor lite forberedt de nordiske landene var og at det er nødvendig å stå sammen. For å være forberedt på kommende kriser og for å ivareta nordiske borgeres sikkerhet og trygghet bør det etableres en nordisk helseunion. Å slå sammen ressurser og kompetanse i Norden, samordne innkjøp i større grad, opprette beredskapslager m.m., vil gjøre Nordens innbyggere tryggere.    

– Det er helt naturlig for Foreningen Norden å ta rollen som pådriver. Vi er en partipolitisk uavhengig forening som arbeider for et mer sammensveiset Norden – og akkurat nå er det viktigere enn noensinne å samarbeide på tvers av landegrensene, avslutter Vik.  

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv