Får fart på Norden i Fredrikstad

Hvordan er det å være leder i en av Foreningen Nordens lokallag, og hvorfor burde du engasjere deg Foreningen Norden lokalt? Vi tok en prat med lokallagsleder, Gerard Doetjes, i Fredrikstad.

Hvorfor ble du medlem av Foreningen Norden? 

Jeg har alltid vært opptatt av språk, og jeg synes det er fascinerende at tre språk som er så nært beslektet som dansk, norsk og svensk likevel lever i beste velgående som tre ganske ulike språk med hver sine særegenheter. Og så er det alle disse andre nordiske språkene som man får med på kjøpet: samisk, færøysk, finsk, islandsk og selvsagt tegnspråkene.

Hva er din nordiske hjertesak?

Jeg opptatt av språk og nabospråk, men jeg er ikke bekymret for at engelsk fortrenger de skandinaviske språkene. Jeg tror at de nordiske landene er såpass ulike og samtidig så nære både geografisk og mentalt at vi også om 50 eller 100 år fortsatt vil være nysgjerrige på hverandre, hverandres liv og hverandres språk. 

Bli medlem i Foreningen Norden!

Hvorfor ønsket du å ta på deg ledervervet i Foreningen Norden Fredrikstad? 

Vi er en artig gjeng i Fredrikstad som sammen prøver å få fart i foreningen lokalt. Det gjør vi på vårt eget vis, litt etter innfallsmetoden og litt som vi har lært gjennom våre aktiviteter i andre foreninger. Det er bare gøy!

Hva er dine ambisjoner som lokallagsleder?

I et anfall av overmot har jeg lovet lederen i Foreningen Norden ungdom at vi skal ha like mange medlemmer i Fredrikstad under 40 som over 40. Og det skal vi ikke nå idet vi kvitter oss med alle medlemmer som er født før 1981, så det er bare å melde seg inn!

Hvorfor vil du anbefale andre å engasjere seg i Foreningen Norden lokalt?

Hvis du engasjerer deg, kan du selv bidra til det nordiske samarbeidets fremtid. Og: Du får god støtte fra hovedkontoret, og det er gull verdt!

Les mer om Foreningen Nordens lokallag og hvordan du kan engasjere deg.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv