Medlemsintervju: Etterlyser tydeligere integrasjon!

Are Mersland Ørnevik er 24 år og studerer spansk på Universitetet i Oslo. Han har akkurat blitt medlem i Foreningen Norden.

Hvordan ble du kjent med Foreningen Norden?

Jeg oppsøkte faktisk foreningen selv. Jeg lette etter en organisasjon hvor jeg kunne være aktiv og formalisere mine tanker og ønsker for Norden og et tettere nordisk samarbeid.

Bli medlem i Foreningen Norden

Hva er din hjertesak i foreningens program?

Om jeg måtte velge én sak av alle de viktige sakene foreningen jobber med, måtte det være visjonen om tettere nordisk integrasjon. Altså at man kan skape et forpliktende samarbeid på flere områder og avgi litt makt til et felles samarbeidsorgan. Hadde vi gjort det, ville vi fått en tydelig og viktig stemme i verdenspolitikken, samtidig som vi hadde styrket de nordiske landene og beriket hverandre.  

Hva er din visjon for Norden?

Min visjon er at Norden blir en samlet og tydelig aktør på den globale arenaen. Vi ser at store folkerike land, som for eksempel Kina, tar større og større plass. Da er det viktig at Norden også er på arenaen og tar med seg verdier og tanker inn i den globale politikken; for eksempel i spørsmål om klima.  

Har du en utfordring til foreningen?

Den er enkel: Man må være tydeligere på at man ønsker tettere integrasjon, selv om det betyr at de nordiske landene må oppgi noe makt. Det er kun da vi kan skape et forpliktende samarbeid som på sikt vil gagne både oss og resten av verden. Norden må stå samlet om de verdiene og sakene som er viktige for oss.  

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv