Forbundsstaten Norden

Kan vi utforme felles politikk i Norden? Kan det offisielle nordiske samarbeidet bli mer forpliktende? Kan en sterkere nordisk integrasjon kan bidra til å gjøre Norden til en av verdens mest dynamiske og nyskapende regioner? Hvordan kan et forpliktende nordisk samarbeid eller en forbundsstat se ut?

Bli medlem i Foreningen Norden

På Nordens dag den 23. mars vil Freddy André Øvstegård fortelle mer om den nordiske forbundsstat-idéen, og det vil også bli mulighet til å stille spørsmål.

Freddy er ikke bare den yngste stortingsrepresentanten i Norge, han er også styremedlem i Foreningen Nordens landsstyre og en ivrig forkjemper for idéen om en nordisk forbundsstat.

Bli med på diskusjonen på kl 1800, tirsdag 23. mars 2021

Meld deg på arrangementet her: Link til arrangement

Arrangør: Foreningen Nordens Ungdom

Samlet sett utgjør Norden verdens 10. – 12. største økonomi.

En nordisk forbundsstat vil gi Norden en langt sterkere stemme i internasjonale sammenhenger.

Et felles hjemmemarked med rundt 27,5 millioner innbyggere vil utløse et enormt økonomisk potensial, og gjøre Norden mer tiltrekkende for utenlandske investeringer og kloke hoder.

En felles sikkerhet- og beredskapsplan som gjør regionen bedre rustet til å takle kriser.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv