Fra Danmark til Tyskland på 7 minutter

I 2029 åpner Femern Bælt-tunnelen, en 18 kilometer lang undersjøisk tunnel som forbinder Rødbyhavn på Lolland i Danmark med Fehmarn i Tyskland. Nå trenger vi fortgang i utbedringen av strekningen Oslo-Gøteborg, for å være med på den virkelige store reisen.

Under Arendalsuka 2023 ledet generalsekretær Espen Stedje en paneldiskusjon om mulighetene og utfordringene ved åpningen av Femern Bælt-tunnelen. Tunnelen er en av Europas mest omfattende anleggsprosjekter noensinne, og skaper en direkte linje mellom Norden og det øvrige Europa.

Tunnelen vil gi en raskere og enklere forbindelse mellom Nord-Tyskland og Øresundsregionen, og med det kommer muligheter og vekst. Analyser viser at Femern Bælt-tunnelen vil kunne føre til et mer integrert arbeidsmarked, økt samarbeid og dermed økonomisk vekst. I tillegg til forsterket innovasjonskraft!

En direkte linje mellom Norden og det øvrige Europa. Illustrasjon: Femern A/S

Utover selve tunnelen består Femern Bælt-forbindelsen av anlegg på land mellom dansk og tysk side. Jernbanen på begge sider av Femern Bælt oppgraderes til to elektriske
spor og forberedes til hastigheter på opp til 200 km/t. Når tunnelen står ferdig, vil det være mulig å reise mellom Hamburg og København med tog på under tre timer.

Tunnellen vil være bygget for både tog og bil. Illustrasjon: Femern A/S.

Trenger bedre forbindelse mellom Oslo og Gøteborg

For Foreningen Norden som er en pådriver for et grenseløst Norden og et hjemmeområde der vi har frie muligheter til å bo, jobbe og studere, er Femern Bælt-tunnelen svært godt nytt. Foreningen jobber for et Norden som er integrert innen blant annet utdanning, arbeidsmarked, forsvar, kulturelt og språklig, og som snakker med én stemme internasjonalt.

Foreningen Nordens generalsekretær Espen Stedje, mener det derfor er viktig at det nå tas grep for å knytte oss nærmere det potensialet som den nye forbindelsen mellom Danmark og Tysland gir.

En av Foreningen Nordens kjernesaker er fellesnordisk infrastruktur og samferdsel. Femern Bælt-prosjektet er et eksempel på hvorfor dette er viktig. Nasjonale transportplaner som utarbeides uten samkjøring med nordiske naboland koster oss dyrt, og her kan vi risikere å gå glipp av både muligheter og økonomisk vekst. Det er oppsiktsvekkende hvor lite Femern Bælt snakkes om politisk, sier Stedje.

En forbedring av jernbanen mellom Oslo og Gøteborg er nå nødvendig, og politikere må koble seg på dette prosjektet. Det er mange gode grunner til å satse på tog, blant annet trenger Nordens kunnskapsbaserte økonomi en moderne infrastruktur. Klima er et annet argument. Melding fra Foreningen Norden til politikere: Slutt å sove i timen. Vi har fra nå frem til 2029.

Fakta om Femern Bælt-tunnelen:

-Tunnelens anleggsbudsjett er er på 52,6 milliarder danske kroner. - Inklusiv en reserve på 7 milliarder.
-EU-kommissionen har tildelt prosjektet 6 milliarder kroner i prosjekterings- og anleggsstøtte.
-Femern Bælt-tunnelen skal etter planen stå ferdig i 2029.
-Det vil ta ti minutter å kjøre gjennom tunnelen med bil og syv minutter med tog.
-Fartsgrensen er 110 km/t for biler og 200 km/t for de elektriske togene.

Les mer på femern.com.

Kilder: Femern.com og STRING; en politisk medlemsorganisasjon for lokale og regionale myndigheter i Nord-Europa.

Konstruksjonen av tunnelen er i full gang. På tide å begynne å glede seg - og til å forberede vår egen infrastruktur så vi kan bli med på eventyret. Foto: Femern A/S

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv