Nordenkonferanse i Bergen

Hvordan kan Norden styrke kulturlivet?

Sted: Scandic Bergen City

Adresse: Håkonsgaten 2-7, 5015 Bergen

Tid: Lørdag 23.10.21, kl. 12.00-15.15

Arrangør: Foreningen Norden

Bli med i Foreningen Norden!

Liv Skotheim, kulturleder i Bergens Tidende, og teaterdirektør Stefan Larsson ved Den Nationale Scene i Bergen, møtes til en samtale om det nordiske kulturlivet.

Det nordiske kulturlivet har på mange måter og gjennom tiden vært det som i størst grad samler oss på tvers av grensene i Norden. Den felles kulturen har vært det vi stadig vender tilbake til når man argumenterer for et økt samarbeid mellom de nordiske landene. Men hvordan står det til med den felles kulturen i dag? Mange Nordenentusiaster påpeker det de ser som et økt fokus på nasjonalstatenes «egen» kultur innad i de nordiske landene. Som nordisk kulturbærer ønsker Foreningen Norden å sette fokus på en slik problemstilling, og hvorfor vi ser disse tendensene tydeligere nå enn før?

Hvordan kan vi styrke det nordiske perspektivet i kulturlivet? Bli med du og!


Foreløpig program:
12.00 Velkommen
v/ Olav Steen-Olsen Løne, medlem av styret i Foreningen Norden Bergen

12.15 Servering av mat og drikke

13:15 Aktuelt i Foreningen Norden
v/ Rune Carlsson, Foreningen Nordens administrasjon

13.30 Lever vi opp til forpliktelsene i Helsingforsavtalen?
v/ Siw Fjelstad, medlem av Foreningen Nordens landsstyre

13.45 Pause

14.00 Samtale om det nordiske kulturlivet i Bergen
v/ Liv Skotheim og Stefan Larsson

Det åpnes opp for spørsmål fra salen

15.00 Avslutning ved Siw Fjelstad, medlem av Foreningen Nordens landsstyre

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv