Økt tillit til nordiske nyheter, men annonsene flyttes til globale plattformer

Interessen for nyheter økte betydelig i Norden under koronapandemien, mens annonseinntektene falt dramatisk, viser en ny studie, Covid-19 och de nordiska nyhetsmedierna, fra Nordicom ved Göteborgs universitet.

Undersøkelsen viser at interessen for profesjonelle nyheter økte og at flere tegnet nyhetsabonnement under pandemien. Imidlertid flyttet reklameinvesteringene seg fra nasjonale til globale aktører.

– Det är en utveckling som gynnat globala reklamplattformar som Google och Facebook och som missgynnat nationella och lokala reklammedier, sier Jonas Ohlsson, sjef ved Nordicom.

Bli med i Foreningen Norden!

Fallet i annonsemarkedet førte til et historisk høyt nivå på offentlig støtte til private nordiske nyhetsmedier i 2020. Det var store forskjeller mellom de nordiske landene. Støtten i Sverige og Danmark var ti ganger høyere enn i Finland.

Les rapporten! 

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv