Rekordår for informasjonstjenesten Info Norden 

Informasjonstjenesten Info Norden fikk 1 088 262 webbesøk i 2020, det høyeste besøksantallet noensinne. Samtidig mottok Info Norden 3953 henvendelser, noe som er det nest høyeste antallet de har mottatt.

Info Norden er en helnordisk informasjonstjeneste under Nordisk ministerråd. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for privatpersoner og foretak å bevege seg over de nordiske grensene. Info Norden forvaltes av Foreningen Norden i de fleste nordiske landene og har kontorer i alle de fem nordiske landene inkludert Færøyene, Grønland og Åland. Tjenesten ble startet av Foreningene Norden i 1998. 

Bli medlem!

En viktig grunn til økte tall er at mange søker informasjon om hvordan koronapandemien påvirker deres frie mobilitet. Den mest leste nettsiden på Info Norden var Informasjon om koronapandemien i Norden, og ca 10 % av alle henvendelsene var koblet direkte til covid-19-problematikker. 

- Alle har måttet forholde seg til nye utfordringer, og det nordiske samarbeidet har virkelig blitt satt på prøve. Innbyggerne som har vært vant til å fritt kunne reise, bo, studere, jobbe, drive næring og feriere over de nordiske grensene, kunne ikke lenger dette. Det har selvsagt vi som gir informasjon om det å krysse grensene merket godt, sier Tone Heiene, som er prosjektleder for Info Norden i Norge. 

I tillegg til de mer «vanlige» henvendelsene knyttet til skatt, trygd og jobb, har flere ønsket å få vite om reglene for å tilegne seg et annet nordisk lands statsborgerskap/doble statsborgerskap. Og flere, også personer som bor utenfor Norden, ønsker informasjon å flytte til Færøyene, Grønland og Svalbard.

Les mer i Info Nordens årsrapport.

Les mer informasjon om koronapandemien i Norge.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv