Blir barnet ditt kjent med Norden i klasserommet?

Nytt skoleår, nye muligheter. Men får barnet ditt god nok mulighet til å bli kjent med Norden og de nordiske språkene i skolen? Det har mye å si for fremtiden.

Tekst: Foreningen Norden
Foto: Carsten Lundager

Foreningen Norden gjør et viktig arbeid for at samfunn, kultur og språk i Norden får en tydelig plass i undervisningen i skolen, og for å styrke den skandinaviske språkforståelsen. Hvorfor det? Fordi det er avgjørende for at barna skal få tilgang til mulighetene som ligger i et fellesnordisk utdannings- og arbeidsmarked senere. I et nordisk hjemmeområde finnes det større muligheter for bosetting, studier og arbeid i fremtiden. Når barna våre er en del av vårt skandinaviske språkfelleskap, så vil de bli forstått i et hjemmeområde på 27 millioner mennesker. Her er det muligheter ingen barn i Norden skal måtte gå glipp av.

Utenkelig med en utdanning som ikke gjenspeiler det nordiske

Vår nordiske bakgrunn er sentral for oss, og det er utenkelig med en utdanning som ikke gjenspeiler dette. I lærerplanene er nabospråkforståelsen konkret nevnt og tydelig fremhevet. Likevel opplever vi at kompetansemålene fra Kunnskapsløftet har svært få konkrete mål og formuleringer hva gjelder det nordiske ellers. «Den nordiske modellen,» «nabospråk,» og «dansk, svensk og norrønt», er konkret nevnt, blant ellers mer generelle, dog omfattende kompetansemål.

Barn og unge skal få bli kjent med Norden i klasserommet, fra tidlig av.

Hva vil vi?

Foreningen Norden ønsker vi at barn og unge skal få øve seg på mer nordiske språk, lære om vår felles kultur og historie – at lærerne gir elevene innsikt i at det finnes en felles nordisk identitet de kan ta del i. Nasjonalromantikken er for lengst forbi, likevel blir norske elever utsatt for polariserende fremstillinger av kunst og kultur i skolen, som skaper en fordummende avstand mellom oss i Norden. Nøkkelen må være å skape og dyrke fellesskapet. La elevene undersøke det skandinaviske språket, la dem få innsikt i historien, uten et nasjonalromantisk filter.

Både drahjelp og vaktbikkje

Vi jobber med å få beslutningstakere til å forstå viktigheten av det nordiske i skolen, og verdien av et skandinavisk språkfellesskap. Vi jobber for å være nettverksbygger, drahjelp og vaktbikkje for å løfte det nordiske opp på agendaen i skolen. Samtidig engasjerer vi oss for den enkelte lærer i skolen. Det er tross alt lærerne som er fagpersonene, som kjenner faget, pedagogikken og målet. Lærere påvirker av strømninger og ulike emner, og Foreningen Norden står klar til å tilby både skolemateriale og ulike muligheter for kurs og utveksling for å utvikle interessen videre. Sjekk ut ressursene på utdanningsplattformen Norden i skolen som oppfordrer til dybdelæring og nysgjerrighet hos elevene.

Vi ønsker at skolene fremover skal fortsette å arbeide med dette fellesskapet både språklig og kulturelt – med Foreningen Norden som drahjelp og vaktbikkje.

Vær med på drahjelpen – sammen kan vi løfte det nordiske opp på agendaen i klasserommet!

Hva kan du gjøre?

Hva kan du gjøre for å gi elevene større tilgang på det nordiske? Er du lærer kan du gå inn hit, og bestille deg relevante læringsressurser. Vi vil tipse om at du finner opplegg for vennskapsklasser og skolechat her. La elevene bli kjent med andre nordiske elever! Du kan uansett alltid kontakte Foreningen Norden, og vi vil hjelpe deg med det du trenger for å spre kunnskap og glede om det nordiske til elevene. Vi har klasseutvekslinger og lærerutvekslinger du kan søke på. Er du forelder? Snakk med læreren om Norden, oppfordre til å ta del i f.eks prosjekter som Nordisk litteraturuke. Du er også hjertelig velkommen til å bli medlem i Foreningen Norden, eller bare ta en telefon til oss. Vi vil uansett gjøre det vi kan for å hjelpe deg, når du vil være med og spre gleden over det nordiske. Og ikke glem å snakke med barnet ditt om Norden! Helt til slutt vil vi tipse om at vi har nordisk sommerleir også neste sommer, dersom du vil sørge for en skikkelig start på den nordiske interessen.

Sammen kan vi løfte det nordiske opp på agendaen i klasserommet. La barn og unge få ta del i vårt store, inkluderende nordiske fellesskap!

*Denne artikkelen er skrevet med utgangspunkt i Anniken Ørndal Iversens tekst "Utenkelig med en utdanning som ikke gjenspeiler vår nordiske bakgrunn!" Fra Norden 3 / 22. Dette magasinet ligger åpent for alle, les mer her.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv