Dronning Margrete den første – brukte makten til å gjøre kvinner trygge fra vold

Kjenner du til Dronning Margrete? Hun levde i middelalderen, samlet Norden til ett rike og var den hittil siste kvinnelige regenten i Norge. Hun skaffet seg makt over Norden en tid der kvinner hadde lite vi skulle sagt, skulle holde oss til hjemmet og var ubetydelige i samfunnet. Det er en nesten usannsynlig prestasjon.

Av: Tone Wilhelmsen Trøen, styreleder i Foreningen Norden

Historien om Nordens dronning Margrete har blitt underkommunisert, og vi i Foreningen Norden mener det er på høy tid at hennes liv og politikk blir satt på agendaen. Kanskje er dette også spesielt relevant på selveste kvinnedagen.

Dronning Margrete var en foregangskvinne, et politisk geni. Ikke minst var hun en fyrstinne for fred. Hun hadde en politisk visjon om et samlet og sterkt Norden, som hun arbeidet målrettet for hele sitt voksne liv. Da hun kom til makten, brukte hun den til å sikre fred og samarbeid, og hun innførte umiddelbart kvinnefred i Norden. Med kvinnefred i Norden betød det at alle kvinner skulle leve i frihet, og i trygghet både i og utenfor hjemmet.

Til sammenligning, visste du at 600 millioner kvinner i verden i dag, bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt?

Kvinnefred var en viktig del av den politiske tankegangen og øverste prioritet for Vår Frue Margrete. Kanskje visste Margrete, allerede da, at vold mot kvinner har ødeleggende ringvirkninger som påvirker hele samfunn? At vold mot kvinner derfor ikke skulle behandles som en personlig skam, men som et problem for hele samfunnet? Margretes politikk gjenspeilet dette, hun var en av de første i verdenshistorien som brukte sin posisjon til å løfte kvinners verdighet.

Så hvordan er det i dag, over 600 år etter middelalderen og dronning Margretes regjeringstid?  Tall fra Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) forteller sitt. 9 prosent av kvinner har blitt voldtatt i løpet av livet. Nesten en fjerdedel av kvinner, 22 prosent oppgir at de har vært utsatt for alvorlig vold etter 18 år. 17 prosent av kvinner har blitt utsatt for vold fra samlivspartner. Over 20 prosent av kvinner oppgir at de har vært utsatt for et seksuelt overgrep før de er fylte 18 år.

Vold, enten det er fysisk eller psykisk ødelegger enkeltpersoner, familier og samfunn innenfra. På kvinnedagen er det mitt ønske at alle vi som bor her øverst på jordkloden, uansett kjønn, gamle og unge - at alle forplikter seg til fred, for å få slutt på vold. Kvinnefred er alles fred. Fred er vårt felles ansvar.

Støtt arbeidet mot et samlet Norden, bli medlem i dag!


Relaterte artikler

Nyhetsarkiv