Foreningene Norden kritiserer Nordisk ministerråd

Det offisielle nordiske samarbeidet reduserer budsjettene til kultur- og utdanningssamarbeidet i Nordisk ministerråd frem mot 2024. Dette har skapt reaksjoner fra Foreningene Norden.

Nordisk ministerråd forklarer bakgrunnen for kuttet er et valg om å prioritere en grønn utvikling i Norden. Klima og kultur går hånd i hånd svarer Foreningene Nordens forbunds presidium.

- Satsningen på klima og grønne verdier er helt i trå med Nordens årstiders lange engasjement for miljøspørsmål. Men det grønne skiftet bør ikke gå på bekostning av kultur- og språksamarbeidet, som er kittet i det nordiske samarbeidet på et folkelig nivå, sier Foreningene Norden i en utallelse.

De trekker frem at vi må styrke kultursektoren om Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region frem mot 2030.

Foreningene Nordens forbunds presidium

  • Består av styrelederene i Foreningene Norden
  • Foreningene Nordens Forbund er et samarbeidsorgan for de forskjellige Foreningene Norden i Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge, Sverige og Åland

Identitet og kultur

Espen Stedje, generalsekretær i Foreningen Norden

- Det er gjennom kultur vi uttrykker vår identitet og våre verdier, og det er nettopp derfor vi lærer hverandre å kjenne gjennom kulturen. Undersøkelser viser at det nordiske samarbeidet har enorm folkelig oppslutning. Likevel er grunnlaget for dette samarbeidet nå truet av nedprioriteringer og nedskjæringer, sier Espen Stedje, generalsekretær i Foreningen Norden Norge.

Språk, historie, kultur, personlige relasjoner og faglige nettverk er helt avgjørende for å styrke den nordiske identiteten. Samtidig er det nøkkelen til et felles nordisk studie- og arbeidsmarked, og et integrert næringsliv, forteller Stedje. Fellesskapet er helt sentralt for å bygge verdens best integrerte region. 

- Vi må huske at det nordisk kultur samarbeidet er selve kjernen og grunnlaget for alt annet nordisk samarbeid, avslutter han.

Foreningene Nordens uttalelse er underskrevet av:

Hrannar Björn Arnarsson

Ordförande, Norræna félagid á Íslandi

Åsa Torstensson, Föreningen Norden i Sverige

Tone Wilhelmsen Trøen, Foreningen Norden i Norge

Marion Pedersen, Foreningen Norden i Danmark

Juhana Vartiainen, Pohjola-Norden, Finland

Turid Christophersen, Norrøna Felagid i Føroyum

Maiken Poulsen Englund, Föreningen Norden på Åland

Jens Kristian Øvstebø, FNUF

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv