Har du spørsmål om Norden? Info Norden hjelper deg – helt gratis

Kan du bare pakke kofferten og flytte til Svalbard? Kan du ha rett til pensjon fra flere land dersom du har jobbet flere steder? Og kan du få dansk statsborgerskap når pappaen din var dansk? Når du trenger svar på dette og veldig mye annet, er det godt å vite at det finnes skikkelig god og kvalitetssikret hjelp.

 

Hils på Tone Merete Heiene, hun leder den norske delen av Nordisk ministerråds informasjonstjeneste Info Norden. Info Norden tilbyr informasjon til folk som skal flytte til eller innad i Norden, jobbe, studere, drive næring, som har familie i Norden, og deg som skal søke støtte i Norden. Hva tror du skjedde med Info Norden under pandemien? Helt riktig, Tone forteller at antall henvendelser fra publikum eksploderte, og at det stadig øker i antall henvendelser i dag.

 

– Vi har merket pandemien veldig godt. Info Norden har aldri hatt så mange henvendelser som i år, og fjoråret var også et rekordår. Vi ligger an til å få godt over 5000 henvendelser i år og tett oppunder halvannen million besøk på nettsiden norden.org.

 

Tone er vant til å håndtere spørsmål fra mennesker i alle slags situasjoner. Men spørsmålene som kom under pandemien, var av en helt ny art. Selve kjernen ved det integrerte Norden ble berørt da grensene stengte, og folk i alle deler avNorden ble rammet. Når folk ikke fikk bevege seg, ble behovet for informasjon stort. «Barnet mitt bor i Sverige, og jeg bor i Norge. Grensa er stengt, hva gjør jeg nå?» og «Faren min er i siste fase av livet, når kan jeg reise over og se han?« ble en del av de «nye» spørsmålene.

 

– Vi fikk spørsmål fra deg som ikke fikk ha samvær med barna dine i et annet nordisk land, fra deg som bor i Norge som ikke fikk besøkt eiendommen i Sverige, fra deg som pendler til jobb og som mistet inntektsmulighetene dine og deg som er forsker og som ikke lenger kom inn i landet. Og mange andre som plutselig sto bom fast og i en kinkig situasjon. At de fleste opplevde og opplever pandemien som hemmende og innskrenkende for sine liv og sine bevegelsesmuligheter i Norden vitner også om at mange ønsker, og har en forventning om, et åpent og integrert Norden - uten grenser.  

 

God hjelp i et potensielt forvirrende landskap

Tone forteller at det viktigste for Info Norden er å svare så godt som mulig på det du lurer på, uansett hva det er, om det er pandemirelatert eller ikke. Men også å forklare deg det når du må rette henvendelsen din til en myndighet.

 

– Vi er ingen myndighet, men vi jobber etter et perspektiv som handler om å forklare hva du kan, må og bør gjøre når du skal bevege seg over en grense, og dette er nyttig for deg som ønsker å forberede deg godt før du skal flytte, jobbe, studere, eller drive næring i et annet nordisk land. Når det gjelder å svare på «det som gjelder for akkurat deg» kan vi vise til de generelle regelverkene som gjelder, og sende deg videre til riktig instans. Det er god hjelp det og, det kan være forvirrende å finne ut sånt selv, sier Tone.

 

 

Jobben i Info Norden er veldig variert. Den ene dagen svarer jeg på spørsmål, den andre sitter jeg imøte med trygdemyndigheter for å skrive bedre nettsider, så er jeg på Nordisk råd sesjon og twitrer ut det politikerne sier om nordisk mobilitet og grensehindre, og så skriver jeg en rapport om covid-19-utfordringer, før jeg etter det arrangerer en debatt under Arendalsuka, forteller Tone.

Ny hverdag etter koronaens inntog

 

Tone har ansvar for at informasjonen om Norge på nettsiden norden.org, er oppdatert, og det er ingen liten jobb. Ting endrer seg stadig vekk. For å møte informasjonsbehovet under pandemien har Info Norden hatt oppdatert informasjon om restriksjoner og regler i landene på nettsidene. Info Norden har rapportert inn covid-19-relaterte hindre fra hele Norden til Nordisk ministerråd, og de har sammenstilt notater om noen tema som har opptatt mange, som de hindrene eiere av fritidseiendom i Sverige møtte da Norge innførte strenge reise- og karantenebestemmelser.  

 

– Jeg samarbeider tett med norske myndigheter for å få informasjonen kvalitetssikret, og så oversettes informasjonen til dansk, finsk, islandsk, svensk og engelsk. Vi håper at de fleste, etter å ha lest informasjonen vår, vet hva de kan og må gjøre når de skal bevege seg over en nordisk grense, og finner kontaktinformasjon til riktig myndighet i landet de ønsker informasjon om.

 

InfoNorden har også en annen viktig funksjon, de rapporterer inn grensehindre tilNordisk ministerråds grensehindersekretariat, og forteller ellers om problemer og utfordringer som nordboere møter på til andre aktører som kan hjelpe med åfå løst disse. For eksempel har Foreningen Norden bidratt til å sette fokus på hindre slik at myndighetene finner en løsning.

 

Tone forteller at Info Norden noen ganger blir glemt når andre skal rette fokus mot nordisk mobilitet og grensehindre. Det er uheldig, når Info Norden faktisk jobber direkte med dette hver dag.

 

– Vi sitter på et unikt datagrunnlag fra heleNorden, og jobber med alle mulige tema som angår folks liv. Det er viktig at folk vet at det finnes en informasjonstjeneste, som har sitt mandat fra detoffisielle nordiske samarbeidet, og som jobber for å hjelpe folk i hele Norden. Vi er her for å hjelpe deg, ta kontakt her!

 

 

Fakta: Slik er Info Norden organisert

Info Norden har én fulltidsansatt prosjektleder i de fem store nordiske landene: Danmark, Finland, Island, Norges og Sverige. Og så har vi en halvtids prosjektleder på Færøyene, Grønland og Åland.Informasjonstjenesten er fullfinansiert og får sitt mandat fra Nordisk ministerråd, men vi er forvaltet lokalt i landene. I Norge, Danmark, Finland, Island, og på Åland ligger vi hos Foreningen Norden. Tjenesten oppsto faktisk iForeningen Norden i Sverige i 1998. Den gang het vi Hallo Norden. Det er fint å være forankret i en nordisk organisasjon som jobber med folk i Norden, når vi selv er en tjeneste som skal hjelpe innbyggere her.

 

  

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv