Info Norden – nordisk informasjon i over 25 år

Visste du at du har rettigheter i alle nordiske land som nordisk statsborger? At du som student skal vurderes på lik linje med søkere i landet der du vil studere? Og at du kan flytte og jobbe, eller drive næring i hele Norden, uten å trenge bevis på arbeids-og oppholdstillatelse? Det vet Info Norden. Og de er der for deg!

For 25 år siden oppsto en nordisk informasjonstjeneste som har til formål å gjøre det enklere å benytte seg av det nordiske utdannings- og arbeidsmarkedet. Info Norden er et viktig verktøy for å sikre at innbyggerne i Norden skal behandles på like vilkår. I mer enn 25 år har Info Norden vært en vesentlig kanal for innbyggere og gjør det lettere for folk å flytte, jobbe, studere, og drive næring, gjennom korrekt informasjon om hele Norden.

For når du lurer på om du bare kan pakke kofferten og flytte til Svalbard, eller om du kan du ha rett til pensjon fra flere land dersom du har jobbet flere steder, eller om du kan få dansk statsborgerskap når pappaen din var dansk, så det godt å vite at det finnes skikkelig god og kvalitetssikret hjelp.

Slik ble Info Norden til

Selve ideen om en nordisk informasjonstjeneste, en nordisk hjelpelinje på telefon, ble født på et møte i Nordisk råd i Kuopio 1995. Ideens far, daværende svenske samarbeidsminister, Mats Hellström, ville att hjelpelinjen skulle sikre at artikkel 2 i Helsingforsavtalen ble fulgt i praksis.

Artikkel 2 i Helsingforsavtalen sier at “Ved utformingen av lover og andre rettsregler i de nordiske land skal statsborgere i de øvrige nordiske land behandles likt med landets egne statsborgere.”  

Tanken var å tilby god informasjon til mobile nordboere og samtidig få overblikk over situasjoner som kunne være problematiske for dem som ønsker å leve, studere, jobbe og drive næring over grensene.

Tone Heiene jobber med Info Norden – og gir deg de råd du måtte trenge som flyttende nordboer.
– Vi sitter på et unikt datagrunnlag fra hele Norden, og jobber med alle mulige tema som angår folks liv. Det er viktig at folk vet at det finnes en informasjonstjeneste, som har sitt mandat fra det offisielle nordiske samarbeidet, og som jobber for å hjelpe folk i hele Norden. Vi er her for å hjelpe deg, ta kontakt her, sier Tone.

Både et verktøy og en tjeneste

Prøveprosjektet med navn Hallo Norden ble iverksatt som servicetelefon hos Föreningen Norden i Stockholm. Foreningen Norden i Norge ble koblet på prøveprosjektet i tidlig fase, tanken var at det ville være enklere for borgerne å kontakte en frivillig organisasjon enn å kontakte en offentlig institusjon.  Det var også lettere for en forening å «sparke oppover i systemet» når det var ting som ikke fungerer. I juli 1998 ble Hallo Norden innviet av Sveriges daværende minister for nordisk samarbeide, Leif Pagrotsky.

I 2001 byttet Hallo Norden navn til Info Norden. Info Norden fortsetter å være både et verktøy for å identifisere ulike grensehindre, og en tjeneste for folk i Norden.  Alle som møter et på et grensehinder eller problemer når de skal flytte, jobbe, studere, eller drive næring i Norden kan rapportere inn disse til inn Info Norden, som deretter gjør myndigheter og politikere kjent med problemstillingene slik at de kan gjøre det enklere for deg å bo her på toppen av verden.

Etter mer enn 25 års dialog med Nordens innbyggere, vet Info Norden hva som er viktig for folk som bor i denne regionen. Med kunnskap om dette bidrar tjenesten til å gjøre Norden til verdens mest integrerte region, der folk kan leve, studere, jobbe, drive næring og bli gammel.

Info Norden setter hele Norden på agendaen, hver dag!

Fra telefontjeneste til nettjeneste: Det letteste for deg som har spørsmål til Info Norden, er å sende spørsmålet gjennom skjema på nettsidene. Her kan du gå rett til skjema.

Fakta:  

- I 1998 ble Info Norden startet, den gang het tjenesten «Hallo Norden».

- Info Norden ble drevet fra Foreningene Norden. I 2001 fikk Info Norden også ansatte i Danmark, Finland, Island og Norge. I 2001 blir også en spørsmålstjeneste på web utviklet.

- Nettsidene til Info Norden ble lansert i 2002.

- Hallo Norden skiftet navn til Info Norden 1. januar 2019. Samtidig trådte et nytt utvidet mandat i kraft som gjorde det mulig for Info Norden å hjelpe med informasjon til personer som vil starte bedrift, og gi informasjon om nordiske støtteordninger og det nordiske samarbeidet generelt.

- Stadig flere benytter seg av tjenesten, i 2022 ble Info Nordens nettsider vist over 2,7 millioner ganger og mottok 5370 henvendelser.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv