Kong Harald hyllet Dronning Margrethes nordiske språkengasjement

– I Norden har vi et unikt språkfellesskap som vi må hegne om, sa H.M. Kong Harald under festmiddagen på Amalienborg slott i København i forbindelse med det norske kongeparets offisielle besøk til Danmark.

Hovedfoto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff.

Etter invitasjon av H.M. Dronning Margrethe reiste Kong Harald og Dronning Sonja på offisielt besøk til Danmark 15. og 16. juni 2023. Besøket startet i København og ble avsluttet i Århus.

Under festmiddagen på Amalienborg slott sa kongen videre:

– Vi verdsetter Dronning Margrethes genuine engasjement for de nordiske språk, og særlig for å øke nordisk språkforståelse hos de unge.

Det var en tydelig referanse til Foreningen Nordens språkpris i Oslo i 2022, som Dronning Margrethe mottok for sitt glødende språkengasjement.

Dronning Sonja nevnte også språkprisen i sin tale under Danmarksbesøket.

– Dere har en meget språkbevisst dronning, som jeg i fjor hadde gleden av å overrekke Foreningen Nordens språkpris i Oslo. En svært velfortjent utmerkelse! Vårt vennskap har bragt oss mangfoldige kilometer på ski sammen i Norge. På disse turene har jeg hatt gleden av å få oppleve Dronningens situasjonskomikk og språklige fantasi. Dronning Margrethe gjør en stor innsats for å bevare det nordiske språkfellesskapet, noe vi alle kan være henne takknemlig for. Ja, burde vi ikke alle egentlig bruke skandinaviske språk i møte med hverandre her i Norden?, sa Dronning Sonja.

Dronning Margrethe mottok Foreningen Nordens språkpris i 2022.

Foreningen Norden deltar på det offisielle besøket

Det offisielle kongebesøket til København og Århus ble avsluttet med en mottagelse på kongeskipet Norge, som Kong Harald og Dronning Sonja er vertskap for. Foreningen Nordens generalsekretær, Espen Stedje, var invitert om bord, sammen med andre representanter som styrker de dansk-norske og nordiske relasjoner og vennskapsbånd.

Generalsekretær Espen Stedje ved Kongeskipet Norge i Århus.

Nordisk samhold i en usikker tid

Kongen understreket under besøket hvor viktig det er med nordisk samhold i en tid hvor krigen i Ukraina påvirker oss alle.

– I slike tider trenger man gode naboer og venner. Vi trenger å holde fast ved våre felles verdier og stå opp mot krefter som truer vår frihet, folkeretten og demokratiet. Tiden vi lever i understreker verdien av vårt fellesnordiske samhold og vår alliansetilhørighet. Et samhold som blir enda sterkere når hele Norden etter hvert samles i NATO.

Kultur og språk styrker vår identitet

Dronning Margrethe sa i sin tale:

– Kultur og sprog understøtter og styrker vor fællesnordiske identitet.

Hun utdypet dettet med at:

– Mobilitet og integration sikrer, at vi kan studere, rejse, arbejde og etablere virksomheder hos hinanden.

Dronningen fremhevet også det offisielle nordiske samarbeidets visjon:

– Vi har i Norden den ambition frem mod år 2030, at vi skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region.

Vi i Foreningen Norden er stolte av å ha tatt frem visjonen om at «Norden skal bli verdens best integrerte region» året før statsministrene, og vi liker og tror at de ble inspirert av oss.

– Jeg er glad for at statsoverhodene i Danmark og Norge så tydelig understreker viktigheten av det nordisk samholdet og språkforståelse, sier generalsekretær Espen Stedje.

Les Dronning Margrethes tale her.

Les Kong Haralds tale her.

Kongeskipet i all sin prakt. Her fra en tidligere reise. Foto: Liv Anette Luane / Det kongelige hoff.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv