Norden på timeplanen da foreningen møtte kunnskapsminister Guri Melby

Det nordiske perspektivet i grunnopplæringen må styrkes, mener Foreningen Norden. Denne uken møtte foreningen kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby for å drøfte det nordiske perspektivet i undervisningen og grensehindre i fagutdanningen. Foreningen kritiserte samtidig Nordisk ministerråds forslag til kutt i utdanningssektoren.

Foto: Marte Garmann

Etterlyser Norden
- Vi er glade for at regjeringen i likhet med foreningen, anser den nordiske språkforståelsen som en umistelig verdi, sa styreleder Tone W. Trøen på møtet med kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. – Men vi etterlyser det nordiske perspektivet i de nye kompetansemålene, fortsatte styreleder Trøen.

BLI MEDLEM!

Det er bred politisk enighet om viktigheten av nordisk samarbeid og videreføringen av dette i fremtiden. Foreningen Norden er fornøyd med et uttalt fokus på dansk og svensk i norske læreplaner og med gjennomslag for skandinavisk i den nye språkloven. Likevel savner foreningen et tydelig nordisk perspektiv i de samme læreplanene – det vises ikke til «Norden» som begrep én eneste gang. Foreningen Norden mener at et nordisk perspektiv er helt nødvendig for å kunne formidle Nordens historie, kultur og språk til kommende generasjoner.

Ros til foreningen
- Jeg vil gi ros til det arbeidet Foreningen Norden gjør, sa Kunnskaps- og integreringsministeren. Hun viste til det aktive og målrettede arbeidet foreningen gjør med undervisningsressurser, råd og veiledning om Nordenundervisning, samt påståelighet i å bevare nabospråk og nordiske perspektiver i norske læreplaner. Både Foreningen Norden og Kunnskapsdepartementet deler en ambisjon om å styrke og bevare de internordiske forpliktelsene vi har i Helsingforsavtalen:

«Undervisningen og utdannelsen i skolene i de nordiske land skal i passendeomfang omfatte undervisning om språk, kultur og alminnelige samfunnsforhold ide øvrige nordiske land, herunder Færøyene, Grønland og Åland.»
Helsingforsavtalen, artikkel 8

I forbindelse med Nordens dag tidligere i år, uttalte kunnskapsministeren: - Det gode naboskapet kommer ikke av seg selv. Det må bygges og vedlikeholdes. Det gjør vi blant annet ved å lese og lære om nordiske språk i grunnskolen og i videregående opplæring.

 

 

Kritiserer Nordisk ministerråd
- Foreningen Norden kritiserer nedprioritering av det nordiske utdanningssamarbeid finansiert av Nordisk ministerråd, sa generalsekretær Espen Stedje på møtet. Det offisielle nordiske samarbeidet foreslår å omprioritere nærmere 35 millioner danske kroner fra utdanningsområdet, og tilsvarende fra kulturfeltet. Blant annet foreslås det å kutte støtte til Nordisk litteraturuke, Norden-kurs for lærerstudenter og reduksjon til Nordjobb. Foreningen frykter og tror at dette kommer til å svekke Norden- og nabospråkundervisning. - Det truer på sikt grunnlaget for annet nordisk samarbeid, fastslår generalsekretær Stedje.

I møtet var Foreningen Norden tydelige på at god Nordenundervisning, nordiske kulturtiltak og jobb- og studieordninger for unge i Norden må prioriteres av ministerrådet. Kunnskaps- og integreringsministeren tar med seg disse synspunktene videre.

Grensehinder
Gjennom Info Norden, Nordisk ministerråds informasjonstjeneste som i Norge forvaltes av Foreningen Norden, har det kommet meldinger om problemer for dansk- og svenskspråklige elever som ikke får gå opp til fag/svenneprøve uten først å ha avlagt en privatisteksamen i norsk. Dette er Foreningen Norden sterkt kritiske til, og håper at politisk påvirkning kan føre til en endring/omformulering i aktuelle forskrifter.

Mer Norden
- Foreningen Norden opplevde møtet med kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby som givende og produktivt, sier styreleder Tone W. Trøen. - Vi setter pris på at vi i felleskap kan diskutere hvordan det nordiske utdanningssamarbeidet, og dermed også det generelle samarbeidet, kan styrkes.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv