Skal du reise i sommer?

Skal du på ferie, eller planlegger jobben din en reise til et nordisk land til høsten? Lurer du på hva som gjelder for å komme inn i andre land, og hva som gjelder karantene, koronapass eller annet? Info Norden har oversikten.

Corona-pandemien vil ha påvirkning på hvordan vi planlegger sommerens reiser. For alle som er vant til åpne grenser i Norden er det viktig å sette seg inn i hvilke innreiseregler og råd som gjelder. Les mer om myndighetenes anbefalinger  og annen offisiell informasjon i forbindelse med korona i Norden hos Info Norden.

Finn informasjon her!

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste for personer som flytter, jobber og studerer, eller ønsker å starte bedrift i Norden. Tjenesten forvaltes av Foreningen Norden. Da de nordiske landene innførte ulike tiltak i starten av mars, merket de en stor økning i antall henvendelser.  

– Vi er en informasjonstjeneste for innbyggere i Norden som har tenkt til å bevege seg over en nordisk grense eller har spørsmål om andre nordiske land. Siden mars i fjor har vi merket at vi får flere og en annen type henvendelser. Det er naturlig at det blir forvirring rundt hva som gjelder når landene stenger grensene, sier Heiene.

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv