Utdanning, GEO-blokking og nordisk personnummer

– Det må bli færre grensehindre, mener Jens Kristian Øvstebø, leder i Foreningene Nordens Ungdomsforbund.

– Det å drive organisasjonen har vært annerledes nå, men pandemien har vist hvor viktig det nordiske samarbeidet er.  

Øvstebø forteller at da det ikke ble mulig å gjennomføre arrangementer, har Foreningen Nordens Ungdom satset på å informere om og skape engasjement for det nordiske samarbeidet.  

– Vi har blant annet møtt en rekke ungdomspartier og deltatt på Ungdommens nordiske råd. 

Jobber mot stortingsvalget 

– Stortingsvalget til høsten innebærer at partiprogrammene blir vedtatt nå i mars og april. For oss har det vært viktig å møte ungdomspartiene for å informere om det nordiske samarbeidet. Vi forsøker å skape engasjement og ikke minst en dialog om en rekke nordiske spørsmål.  

Øvstebø forteller at det er spesielt tre nordiske temaer som opptar unge.  

Færre grensehindre

– Vi ser at utdanningsmuligheter er et viktig tema for unge i dag. Selv om det finnes mange gode utvekslingsavtaler i Norden, ser vi også at det oppstår en rekke byråkratiske utfordringer om man søker utdanning utenfor disse. Et felles nordisk opptakssystem ville løst disse utfordringene og er et tema som opptar mange.

Unge vil ha færre grensehindre. Øvstebø forteller at GEO-blokking er et tema som engasjerer mange. GEO-blokking betyr at strømmeinnhold kun kan vises innenfor nasjonale grenser. I dag kan man kun se et utvalg av naboenes innhold. Her kunne statskanalene inngått et samarbeid og gjort innholdet fritt i Norden, mener Øvstebø.  

– En annen ting er felles nordisk personnummer, som henger sammen med en rekke tjenester. I dag skaper grensene trøbbel i helt hverdagslige ting, som for eksempel at man ikke kan bruke banktjenester som Vipps på tvers av grensene. Dette burde ha vært løst, sier Øvstebø.

Tekst: Sofus Greni

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv