Våre hjertesaker

Gjennom politisk pådriverarbeid jobber foreningen for å gjøre Norden til en av verdens best integrerte, dynamiske og nyskapende regioner. Her er våre tre hjertesaker:

Les mer om våre hjertesaker

Vårt politiske arbeid er forankret i vårt prinsipprogram og våre handlingsplaner.

PrinsipprogramHandlingsplanHøringer