Landsstyret

Her er foreningens styre for inneværende landsmøteperiode.

Foreningen Nordens landsmøte vedtok i juni 2018 et prinsipprogram med følgende

fokusområder for virksomheten:

  • Foreningen Nordens 100-årsjubileum i 2019. Jubileet er et jubileum også for den moderne nordiske samarbeidsbevegelsen, som har resultert i passfrihet, sosiale rettigheter, felles arbeidsmarked, Helsingforsavtalen, etableringen av bl.a. Nordisk råd og ministerråd.

  • Engasjementet for Norden. Det er et mål å øke antall medlemmer og utvikle innholdet i medlemskapet. Foreningen blir lyttet til, og desto flere som er medlemmer, desto sterkere blir kravet om et styrket nordisk samarbeid.


Les Foreningen Nordens handlingsplan for 2020

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

Rune Mørck Wergeland

Styreleder

Oslo

rmw@wask.no91388914

Hilde Sandvik

Nestleder

Bergen

hilde@broenxyz.com99735575

Rune Meier

Styremedlem

Gran

rune.meier@gmail.com93480414

Freddy André Øvstegård

Styremedlem

Sarpsborg

Freddy.andre.ovstegard@stortinget.no90110891

Rune Carlsson

Styremedlem (ansattes representant)

Ås

rune@norden.no98077505

Jon Gunnes

Styremedlem

Trondheim

jon.gunnes@stortinget.no95263562

Sif Vik

Styremedlem

Tromsø

Sif.vik@tromso.kommune.no95206499

Siw Fjelstad

Styremedlem

Ås

siw.fjelstad@frogn.vgs.no93206216

Ole Henrik Grønn

Fast møtende 1. vara

Risør

ole-henrik.g@hotmail.com92099585

Varamedlemmer

Her finner du vårt nyhetsarkiv.

Anne Grethe Lindqvist

Varamedlem

Eidsberg

Eirik Leifssøn

Varamedlem

Trondheim

Hilde Bliksrud

Varamedlem

Oslo

Jan Håkon Brotnov

Varamedlem

Ullensaker