Landsstyret

Her er foreningens styre for inneværende landsmøteperiode. Ønsker du å komme i direkte kontakt med landsstyret. Send en e-post til foreningen@norden.no

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

Tone Wilhelmsen Trøen

Styreleder

Eidsvoll

Sif Vik

Nestleder

Tromsø

Freddy André Øvstegård

Styremedlem

Sarpsborg

Solveig Rollefsen

Styremedlem

Skien

Karianne B. Bråthen

Styremedlem

Øksnes

Siw Fjelstad

Styremedlem

Follo

Jon Gunnes

Styremedlem

Trondheim

Erik Leifssøn

Styremedlem

Øvre Romerike

Varamedlemmer

Her finner du vårt nyhetsarkiv.

Olav Steen-Olsen Løne

Fast møtende 1. vara

Bergen

Anne Grethe Lindqvist

Varamedlem

Indre Østfold

Hilde Bliksrud

Varamedlem

Oslo

Dag Henrik Nygård

Varamedlem

Florø

Torunn Margrete Eriksen

Varamedlem

Lillehammer